European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. aprill 2008

22. aprill 2008

Sissejuhatavad märkused

Erandlikud asjaolud, mis ei võimaldanud ühel eurosüsteemi keskpangal koostada oma bilanssi eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruandele seisuga 7. märts kuni 11. aprill 2008, on möödunud. Seetõttu kajastab eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruanne nüüd ka kõnealuse keskpanga esitatud värskeimaid kättesaadavaid bilansiandmeid ehk selle finantsaruannet seisuga 18. aprill 2008. Lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb ümberhindlustest” võrreldakse nimetatud värskeimaid andmeid siiski näitajatega, mille kõnealune eurosüsteemi keskpank esitas seisuga 29. veebruar 2008.

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. aprillil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 36 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 153,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 109,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,5 miljardi euro võrra 662,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,6 miljardi euro võrra 65 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 74,6 miljardi euro võrra 498,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. aprillil 2008 möödus 130 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 204,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 71,4 miljardi euro võrra 246,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 661 −36
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 138 188 2 019
2.1 Nõuded RVFle 8 754 −10
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 129 434 2 029
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 40 481 −1 266
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 776 872
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 776 872
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 499 525 74 538
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 204 500 72 851
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 295 001 1 891
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −194
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 23 −10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 639 −532
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 109 302 −295
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 592 −22
9 Muud varad 347 026 −3 870
Varad kokku 1 433 190 71 408
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 662 793 463
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 246 960 71 415
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 246 314 71 435
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 288 −33
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 358 13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 192 −21
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 72 649 −2 477
5.1 Valitsussektor 64 976 −2 637
5.2 Muud kohustused 7 673 160
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 58 444 1 036
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 762 −35
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 101 606
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 101 606
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 139 493 419
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 417 2
Kohustused kokku 1 433 190 71 408
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid