European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. április 18.

2008. április 22.

Bevezető megjegyzések

Az eurorendszer egyik központi bankjában tapasztalt rendkívüli körülmények – amelyek következtében az érintett banknak nem állt módjában mérlegkimutatást készítenie 2008. március 7. és 2008. április 11. között – már nem állnak fenn. Következésképpen az eurorendszer e heti konszolidált pénzügyi kimutatása a szóban forgó központi bank esetében már a legutóbbi rendelkezésre álló, azaz a 2008. április 18-i kimutatás szerinti mérlegadatokat tartalmazza. Az „Eltérés az előző héthez képes ügyletekből adódóan” oszlopban azonban a legfrissebb adatok továbbra is a 2008. február 29-i adatokkal lettek összehasonlítva az említett eurorendszerbeli bank az esetében.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. április 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 36 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 153,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval csökkent, 109,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval nőtt, 662,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,6 milliárd euróval csökkent, 65 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 74,6 milliárd euróval emelkedett, 498,9 milliárd euróra. 2008. április 16-án, szerdán lejárt egy 130 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 204,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 0,3 milliárd eurót tett ki, amely megközelítőleg megegyezett az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 71,4 milliárd euróval nőtt, 246,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 661 −36
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 138 188 2 019
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 8 754 −10
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 129 434 2 029
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 481 −1 266
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 776 872
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 776 872
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 499 525 74 538
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 204 500 72 851
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 295 001 1 891
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −194
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 23 −10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 639 −532
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 109 302 −295
8 Euróban denominált államadósság 38 592 −22
9 Egyéb eszközök 347 026 −3 870
Eszközök összesen 1 433 190 71 408
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 662 793 463
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 246 960 71 415
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 246 314 71 435
2.2 Betéti rendelkezésre állás 288 −33
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 358 13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 192 −21
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 72 649 −2 477
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 976 −2 637
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 673 160
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 58 444 1 036
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 762 −35
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 101 606
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 101 606
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 139 493 419
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 417 2
Források összesen 1 433 190 71 408
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok