Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

syyskuu 2006

Talouden tila ja tilastot

Rahalaitosten korkoerot euroalueen maissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.8.2006 euroalueen rahalaitosten korkoja koskevan raportin ”Report on differences in MFI interest rates across euro area countries”. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 20.9.2006.

Toiminnalliset kysymykset

Tarkistettu painos yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.8.2006 uuden, tarkistetun painoksen yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” ja antoi suuntaviivat, joilla muutetaan suuntaviivoja EKP/2000/7 (EKP/2006/12). Suuntaviivat EKP/2006/12 tulevat voimaan 1.1.2007 ja korvaavat nykyisen yleisasiakirjan. Tarkistettu painos yleisasiakirjasta julkaistaan myöhemmin tänä vuonna EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

STEP-markkinat hyväksyttävien ei-säänneltyjen markkinoiden listalle

EKP:n neuvosto päätti 14.9.2006, että lyhytaikaisten arvopapereiden STEP-markkinat otetaan eurojärjestelmän vakuushallinnassa hyväksyttävien ei-säänneltyjen markkinoiden listalle, kun STEPin tuottotilastot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kuluttajansuojan edistämisestä Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 13.9.2006 Tšekin kauppa- ja teollisuusministeriön pyynnöstä lausunnon eräistä Česká národní bankan tehtävistä kuluttajansuojan alalla (CON/2006/47). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt