Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2005

Maksujärjestelmät

TARGET 2:n virstanpylväitä

EKP:n neuvosto totesi, että TARGET 2:n käyttäjien kantaa on nyt tiedusteltu. Eurojärjestelmä sitoutuu edelleen vahvasti saamaan TARGET 2:n toimintaan vuonna 2007. Ensimmäisen liittymisvaiheen on tarkoitus olla vuoden 2007 jälkipuoliskolla. Tällä aikataululla varmistetaan, että kaikkien asianosaisten kommentit pystytään ottamaan huomioon ja että pankeilla on riittävästi aikaa valmistautua TARGET 2:n testaamiseen. Aikataulusta annetaan tarkempaa tietoa SIBOS-messuilla (syyskuussa 2005).

Puolan keskuspankin kytkeminen TARGET-järjestelmään

EKP:n neuvosto hyväksyi julkaistavaksi raportin, jossa arvioidaan, onko SORBNET-EUROn kytkentä TARGETiin Italian keskuspankin kansallisen RTGS-järjestelmän BIRELin välityksellä systeemiriskin kannalta olennaisten maksujärjestelmien perusperiaatteiden (Core Principles for Systemically Important Payment Systems, Bank for International Settlements, tammikuu 2001) mukainen. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n suositus Alankomaiden keskuspankin ulkopuolisesta tilintarkastajasta

EKP:n neuvosto antoi 20.5.2005 EU:n neuvostolle suosituksen De Nederlandsche Bankin ulkopuolisesta tilintarkastajasta (EKP/2005/9). Suositus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä 22.6.2005 ja EKP:n verkkosivuilla 23.6.2005.

EKP:n lausunto rahoitusvakuusjärjestelyistä Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 25.5.2005 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevasta lakiluonnoksesta (CON/2005/12). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 25.5.2005.

EKP:n lausunto kuukausitasetietojen antamisesta kyproslaisissa rahalaitoksissa

EKP:n neuvosto antoi 30.5.2005 Kyproksen keskuspankin pyynnöstä lausunnon rahalaitosten kuukausitasetietojen antamista koskevasta säädösluonnoksesta (CON/2005/13). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 30.5.2005.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantoja koskevasta asetuksesta Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2005 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon vähimmäisvarantojen laskemista, kohdentamismenetelmää ja pitämistä koskevasta asetusluonnoksesta (CON/2005/14). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 31.5.2005.

EKP:n lausunto tiettyjä maksuvälineitä koskevasta laista Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2005 Tanskan kilpailuviraston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta laiksi tietyistä maksuvälineistä annetun lain muuttamisesta (CON/2005/15). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 31.5.2005.

EKP:n lausunto ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2005 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2005/16). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2005 ja EKP:n verkkosivuilla 15.6.2005.

EKP:n lausunto liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä

EKP:n neuvosto antoi 3.6.2005 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (CON/2005/17). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2005 ja EKP:n verkkosivuilla 15.6.2005.

EKP:n lausunto julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta

EKP:n neuvosto antoi 3.6.2005 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (CON/2005/18). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2005 ja EKP:n verkkosivuilla 15.6.2005.

EKP:n lausunto Unkarin ja muiden valtioiden laillisten maksuvälineiden suojaamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.6.2005 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon asetusluonnoksesta teknisistä tehtävistä ja muista velvollisuuksista, jotka liittyvät Unkarin ja muiden valtioiden laillisten maksuvälineiden suojaamiseen (CON/2005/19). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 7.6.2005.

EKP:n lausunto Latvijas Bankasta annetun lain muuttamista koskevasta lakiluonnoksesta

EKP:n neuvosto antoi 14.6.2005 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Latvijas Bankasta annetun lain muuttamista koskevasta lakiluonnoksesta (CON/2005/20). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 16.6.2005.

EKP:n lausunto euron käyttöönottoa koskevasta lakiluonnoksesta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 14.6.2005 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon euron käyttöönottoa koskevasta lakiluonnoksesta (CON/2005/21). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 16.6.2005.

Yhteyshenkilöt