European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.12.2011

4.1.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.12.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 3,6 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta sekä erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 9,3 miljardilla eurolla 273,3 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista.

EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien välisiin likviditeettijärjestelyihin liittyvien kauppojen vuoksi euromääräisiä saamisia euroalueen ulkopuolelta (vastaavien erä 4) oli perjantaina 30.12.2011 päättyneellä viikolla 1,5 miljardia euroa.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 7,2 miljardilla eurolla 344,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 2,3 miljardilla eurolla 888,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,6 miljardilla eurolla 65,5 miljardiin euroon.

EKP ilmoitti 16.12.2010, että sen merkittyä pääomaa korotettaisiin 5 miljardilla eurolla 29.12.2010. Jotta pääoman siirto EKP:lle onnistuisi sujuvasti, euroalueen kansalliset keskuspankit maksaisivat osuutensa niiden katettavaksi tulevasta 3,5 miljardin euron lisäpääomasta kolmessa vuosierässä. Ensimmäinen 1,2 miljardin euron erä maksettiin vuoden 2010 lopussa ja toiset 1,2 miljardia euroa 28.12.2011. Pääoman korottamisesta aiheutuneet eurojärjestelmän sisäiset velat eivät konsolidoinnin vuoksi näy eurojärjestelmän konsolidoidun taseen erässä pääoma ja rahastot (vastattavien erä 12). Pääoman korottaminen näkyy kuitenkin maaliskuussa 2012 julkaistavassa EKP:n tilinpäätöksessä.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,3 miljardilla eurolla 237,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.12.2011 erääntyi 169 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 144,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 211 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 14,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 6,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 413,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 411,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 273,9 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen, alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 30.12.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,9 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 58,8 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 3,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 41,5 miljardilla eurolla 223,5 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2011 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 216,864 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2939

Japanin jeni / euro: 100,20

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1867 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 423 458 −1 3 636
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 621 −246 8 041
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 655 0 2 142
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 158 966 −246 5 899
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 98 226 −338 3 210
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 25 355 −620 −7
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 25 355 −620 −7
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 863 568 −15 562 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 144 755 −24 269 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 703 894 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 14 823 8 692 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 97 16 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 78 652 −16 337 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 618 637 8 172 −163
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 273 854 363 450
7.2 Muut arvopaperit 344 783 7 808 −613
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 926 −2 0
9 Muut saamiset 349 184 7 733 4 877
Vastaavaa yhteensä 2 735 628 −17 202 19 594
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 888 676 −2 262 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 849 477 −38 754 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 539 −41 502 0
2.2 Talletusmahdollisuus 413 882 2 069 0
2.3 Määräaikaistalletukset 211 000 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 056 679 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 423 −957 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 79 603 2 071 2
5.1 Julkisyhteisöt 65 467 −561 1
5.2 Muut 14 137 2 632 1
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 156 873 24 669 26
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 566 −698 206
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 027 −40 437
8.1 Talletukset ja muut velat 9 027 −40 437
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0 1 456
10 Muut velat 213 521 −1 231 6 705
11 Arvonmuutostilit 394 031 0 10 754
12 Pääoma ja rahastot 81 489 1 7
Vastattavaa yhteensä 2 735 628 −17 202 19 594
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle