Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu arvamus EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta

6. oktoober 2011

Tänasel istungil võttis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu vastu arvamuse seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogul ei olnud vastuväiteid ettepandud kandidaadi Jörg Asmusseni suhtes, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2.

Pärast seda, kui EKP nõukogu ja Euroopa Parlament on avaldanud oma arvamuse, teeb Euroopa Ülemkogu otsuse EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta. Hääletusel osalevad euroala riikide esindajad.

EKP arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadav EKP veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid