Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

5 maja 2011 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w Helsinkach, Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 1,25%, 2,00% oraz 0,50%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godzinie 14.30 czasu środkowoeuropejskiego.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Press conference

Kontakt z mediami