Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n lähentymisraportti 2002

22.5.2002

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään vuoden 2002 lähentymisraporttinsa, jossa tarkastellaan, onko Ruotsissa saavutettu kestävän lähentymisen korkea taso ja onko Ruotsin kansallinen lainsäädäntö sopusoinnussa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sekä EKPJ:n perussäännön kanssa. Tarkastelutapa on sama kuin Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) vuoden 1998 ja EKP:n vuoden 2000 lähentymisraporteissa. Raportissa on kolme lukua. Luvussa I käsitellään keskeisiä näkökohtia taloudellisen lähentymisen arvioinnissa vuonna 2002, luvussa II arvioidaan taloudellista lähentymistä Ruotsissa ja luvussa III tarkastellaan, miten Ruotsin kansallinen lainsäädäntö, Ruotsin keskuspankin perussääntö mukaan luettuna, on sopusoinnussa perustamissopimuksen artiklojen 108 ja 109 sekä EKPJ:n perussäännön kanssa.

Laatimalla tämän raportin EKP täyttää perustamissopimuksen artiklan 122 kohdassa 2 sekä artiklan 121 kohdassa 1 asetetun tehtävän, jonka mukaan Euroopan unionin neuvostolle (EU:n neuvosto) on annettava raportteja "jäsenvaltioiden edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuuksien täyttämisessä" vähintään kerran kahdessa vuodessa. Sama tehtävä on annettu Euroopan komissiolle. EKP:n ja komission raportit on toimitettu EU:n neuvostolle samanaikaisesti. Tanskasta ja Isosta-Britanniasta on perustamissopimuksen liitteenä olevien pöytäkirjojen mukaan laadittava lähentymisraportteja vain, jos valtiot itse niitä pyytävät, ja tämän vuoden lähentymisraportissa käsitellään vain Ruotsia.

EKP:n lähentymisraportti 2002 on luettavissa EKP:n verkkosivuilla (http://www.ecb.europa.eu) kaikilla yhdellätoista Euroopan yhteisön virallisella kielellä. Raportin eri kieliversiot ovat saatavissa painettuina versioina kunkin maan kansallisen keskuspankin kautta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle