European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vähimmäisvaatimukset eurosetelien automatisoidussa kuntotarkastuksessa

Kuntotarkastuksessa katsotaan huonokuntoisiksi sellaiset eurosetelit, jotka eivät jonkin puutteellisuuden vuoksi täytä tässä esitettäviä vaatimuksia.

Setelinkäsittelylaitteiden suorittamissa setelien kuntoa koskevissa tarkastuksissa 5 % on hyväksyttävä sietoraja. Laitteet saavat siten luokitella virheellisesti ja lajitella hyväkuntoisiksi korkeintaan viisi prosenttia niistä euroseteleistä, jotka eivät täytä kuntokriteereitä.

Taulukko 1: lajittelukriteerit automatisoidussa kuntoon perustuvassa lajittelussa
Puutteellisuus Määritelmä
1. Lika Seteli likaantunut kauttaaltaan
2. Tahra Yhdessä kohtaa seteliä oleva likakeskittymä
3. Töherrys Euroseteliin lisätty kuva tai kirjaimet, jotka on kirjoitettu tai merkitty millä hyvänsä tavalla
4. Haalistunut seteli Painoväri irronnut eurosetelistä tai sen osasta esim. pesussa
5. Repeytymä Ei kaipaa tarkempaa selitystä
6. Reikä Ei kaipaa tarkempaa selitystä
7. Rikkinäinen seteli Eurosetelin vähintään yhdestä reunasta puuttuu osa tai osia (vrt. osan puuttuminen setelin keskeltä katsotaan reiäksi)
8. Korjaus Osia yhdestä tai useammasta eurosetelistä liitetty yhteen teipillä tai liimalla
9. Rypistynyt seteli Useita epäsäännöllisiä taitteita
10. Pehmennyt seteli Setelin rakenne on heikentynyt siten, että seteli on menettänyt jäykkyytensä
11. Taitos Ei kaipaa tarkempaa selitystä
12. Taitettu kulma Ei kaipaa tarkempaa selitystä

Tarkempaa tietoa lajittelukriteereistä

Lika

Lika lisää eurosetelien optista tiheyttä. Seuraavassa taulukossa täsmennetään hyväkuntoisiksi luokiteltavien setelien suurin sallittu tiheyden lisäys raja-arvoa edustavissa näytteissä verrattuna uusiin euroseteleihin:

Taulukko 2: optisen tiheyden tasot
Setelin nimellisarvo – setelisarja Suurin sallittu tiheyden lisäys raja-arvoa edustavassa näytteessä verrattuna uuteen euroseteliin Suodatin
5 € – 2. sarja 0,04 Magenta
10 € – 2. sarja 0,04 Magenta
20 € – 2. sarja 0,07 Magenta
50 € – 2. sarja 0,07 Magenta
100 € – 2. sarja 0,07 Magenta
200 € – 2. sarja 0,07 Magenta
     
5 € – 1. sarja 0,06 Magenta
10 € – 1. sarja 0,06 Magenta
20 € – 1. sarja 0,08 Magenta
50 € – 1. sarja 0,07 Magenta
100 € – 1. sarja 0,07 Magenta
200 € – 1. sarja 0,04 Magenta
500 € – 1. sarja 0,04 Magenta

Eurosetelit ovat huonokuntoisia, jos ne eivät täytä näitä kriteerejä. Kansallisilla keskuspankeilla on käytössään mallieurosetelit, joilla havainnollistetaan kriteerien mukaista likaisuutta. Mallieurosetelien tiheys on mitattu seuraavasti:

  • Standardi tiheyden mittauksessa: ISO 5 osat 3 ja 4
  • Suodatinstandardi: DIN 16536
  • Absoluuttinen mittaus: standardikalibrointi (valkoinen kalibrointilevy)
  • Polarisaatiosuodatin: päällä
  • Aukko: 3 mm
  • Valotus: D65/2
  • Tausta: valkoinen kalibrointilevy (standardikalibrointi)

Tiheyden lisäys mallisetelissä on korkein arvo vähintään neljän mittauspisteen keskiarvoista setelin etu- ja takapuolelta mitattuna alueella, jolla ei ole painojälkeä eikä vesileimamodulaatiota.

Tahra

Eurosetelit ovat huonokuntoisia, jos niissä on vähintään 9 mm kertaa 9 mm:n alueen peittävä paikallinen likakeskittymä kohdassa, jossa ei ole painojälkeä, tai vähintään 15 mm kertaa 15 mm:n alueen peittävä likakeskittymä kohdassa, jossa on painojälki.

Töherrys

Tällä hetkellä töherryksen havaitsemisesta ei ole pakollisia vaatimuksia.

Haalistunut seteli

Euroseteli voi haalistua esimerkiksi pesussa tai joutuessaan tekemisiin vahvojen kemikaalien kanssa. Tällaiset huonokuntoiset eurosetelit voidaan mahdollisesti havaita tarkastettaessa kuvaa tai ultraviolettivalossa näkyviä aitoustekijöitä.

Repeytymä

Eurosetelit ovat huonokuntoisia, jos niissä on avoimia repeytymiä, joita laitteen kuljetushihna(t) ei(vät) osittain tai kokonaan peitä ja jos repeytymä on kooltaan jäljempänä ilmoitettua suurempi.

Taulukko 3: repeytymä
Suunta Leveys Pituus
Pystysuunnassa 4 mm 8 mm
Vaakasuunnassa 4 mm 15 mm
Viistossa 4 mm 18 mm1

Reikä

Eurosetelit ovat huonokuntoisia, jos niissä on reikiä, joita laitteen kuljetushihna(t) ei(vät) osittain tai kokonaan peitä ja jos reikä on suurempi kuin 10 mm2.

Rikkinäinen seteli

Eurosetelit ovat huonokuntoisia, jos niiden pituus on pienentynyt vähintään 6 mm tai leveys vähintään 5 mm. Mittoja verrataan eurosetelien nimellispituuksiin ja ‑leveyksiin.

Korjaus

Korjatussa eurosetelissä osia yhdestä tai useammasta setelistä on liitetty yhteen esimerkiksi teippaamalla tai liimaamalla. Euroseteli on huonokuntoinen, jos yli 50 µm paksu teippi peittää sen pinnasta yli 10 mm kertaa 40 mm:n alueen.

Rypistynyt seteli

Rypistyneet eurosetelit havaitaan yleensä sen vuoksi, että niiden heijastavuus tai jäykkyys on kärsinyt. Niiden osalta ei ole mitään pakollisia vaatimuksia.

Pehmennyt seteli

Eurosetelit, joiden jäykkyys on hyvin vähäistä, lajitellaan huonokuntoisiksi, mikäli se on mahdollista. Koska pehmenemistä yleensä esiintyy lähinnä likaantumisen yhteydessä, pehmenneet eurosetelit havaitaan yleensä likaisuutta tarkastettaessa. Niiden osalta ei ole mitään pakollisia vaatimuksia.

Taitos

Taitetut eurosetelit voidaan havaita eurosetelien kokoa mittaavilla sensoreilla, koska setelien pituus tai leveys on pienentynyt. Taitokset voidaan havaita myös tarkastettaessa setelin paksuutta. Teknisten rajoitusten vuoksi on kuitenkin mahdollista havaita vain sellaiset taitokset, jotka vaikuttavat setelin mittoihin kuten edellä esitetyssä rikkinäisyyden kriteerissä, eli taitokset, joiden vuoksi setelin pituus on pienentynyt yli 6 mm tai leveys yli 5 mm. Näin ollen vain tällaisia taitoksia sisältävät setelit lajitellaan huonokuntoisiksi.

Taitettu kulma

Euroseteli on huonokuntoinen, jos siinä on taitettu kulma, jonka pinta-ala on yli 130 mm2 ja jonka lyhyemmän reunan pituus on suurempi kuin 10 mm.

1 Tämä mitataan setelin siitä reunasta, josta repeytymä alkaa (repeytymän kohtisuora projektio setelin reunalla), ei itse repeytymän pituutena.