European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Standarde minime pentru verificarea automată a calității bancnotelor euro de către echipamentele de procesare a bancnotelor

În cursul verificării calității sunt considerate necorespunzătoare bancnotele euro care prezintă orice defect cu privire la care a fost definită o cerință obligatorie, astfel cum este prevăzut mai jos.

Nivelul de toleranță acceptat pentru verificarea calității de către echipamentele de procesare a bancnotelor este de 5%. Aceasta înseamnă că maximum 5% dintre bancnotele euro care nu îndeplinesc criteriile de calitate pot fi clasificate eronat de echipamente și sortate ca bancnote corespunzătoare.

Tabelul 1: lista criteriilor de sortare pentru sortarea automată în funcție de calitate
Defect Definiție
1. Murdărie Distribuția generală a murdăriei pe întreaga bancnotă euro
2. Pată Concentrare localizată a murdăriei
3. Inscripții Desen adăugat sau litere scrise sau marcate în orice mod pe o bancnotă euro
4. Bancnotă decolorată Absența cernelii pe o parte sau pe întreaga bancnotă euro, de exemplu, o bancnotă euro spălată
5. Uzură Explicit
6. Perforare Explicit
7. Rupere Bancnote euro cu o bucată (bucăți) lipsă pe cel puțin una dintre laturi (în contrast cu bancnotele euro perforate)
8. Reparare Părți ale uneia sau mai multor bancnote euro lipite împreună cu bandă adezivă sau lipici sau cu alte mijloace
9. Șifonare Plieri multiple aleatorii
10. Absența unei texturi ferme Deteriorare a structurii rezultând într-o lipsă pronunțată de rigiditate
11. Îndoire Explicit
12. Colț îndoit Explicit

Informații suplimentare privind criteriile de sortare

Murdărie

Murdăria crește densitatea optică a bancnotelor euro. Tabelul următor precizează creșterea maximă a densității eșantioanelor-limită, comparativ cu bancnotele euro noi, pe care bancnotele euro o pot prezenta pentru a fi clasificate ca bancnote corespunzătoare:

Tabelul 2: nivelurile densității optice
Seria de cupiuri Creșterea maximă a densității eșantionului-limită comparativ cu o bancnotă euro nouă Filtru
5 EUR-ES2 0,04 Magenta
10 EUR-ES2 0,04 Magenta
20 EUR-ES2 0,07 Magenta
50 EUR-ES2 0,07 Magenta
100 EUR-ES2 0,07 Magenta
200 EUR-ES2 0,07 Magenta
     
5 EUR-ES1 0,06 Magenta
10 EUR-ES1 0,06 Magenta
20 EUR-ES1 0,08 Magenta
50 EUR-ES1 0,07 Magenta
100 EUR-ES1 0,07 Magenta
200 EUR-ES1 0,04 Magenta
500 EUR-ES1 0,04 Magenta

Bancnotele euro care nu îndeplinesc aceste criterii sunt necorespunzătoare. Băncile centrale naționale (BCN) păstrează bancnote euro de referință care prezintă un nivel de contaminare cu murdărie ce decurge din aceste criterii. Măsurătorile densiometrice ale bancnotelor euro de referință se întemeiază pe următoarele criterii:

  • standardul pentru măsurarea densității: ISO 5, părțile 3 și 4;
  • standardul pentru filtre: DIN 16536;
  • măsurări absolute: calibrare standard (placă albă);
  • filtru de polarizare: pornit;
  • deschidere: 3 mm;
  • iluminare: D65/2;
  • fundal: calibrare standard placă albă.

Creșterea densității unei bancnote de referință reprezintă valoarea cea mai mare dintre mediile a cel puțin patru puncte de măsurare, măsurate pe aversul și pe reversul bancnotei în zona netipărită, care nu prezintă nicio modulare a filigranului.

Pată

Bancnotele euro cu o concentrare localizată a murdăriei care acoperă cel puțin 9 mm pe 9 mm în zona netipărită sau cel puțin 15 mm pe 15 mm în zona tipărită sunt necorespunzătoare.

Inscripții

În prezent nu există o cerință obligatorie pentru detectarea inscripțiilor.

Bancnotă decolorată

Decolorarea bancnotelor euro poate apărea, de exemplu, în cazul în care acestea au fost spălate sau supuse unor agenți chimici agresivi. Aceste tipuri de bancnote euro necorespunzătoare pot fi detectate de detectoarele de imagine sau de detectoarele UV.

Uzură

Bancnotele euro care prezintă semne de uzură care sunt deschise și nu sunt acoperite parțial sau integral de centura (centurile) de transport a(le) echipamentului sunt necorespunzătoare în cazul în care dimensiunea semnului de uzură este mai mare decât se indică mai jos:

Tabelul 3: uzură
Direcție Lățime Lungime
Verticală 4 mm 8 mm
Orizontală 4 mm 15 mm
Diagonală 4 mm 18 mm1

Perforare

Bancnotele euro care prezintă perforații care nu sunt acoperite parțial sau integral de centura (centurile) de transport a(le) echipamentului sunt necorespunzătoare în cazul în care suprafața perforației este mai mare de 10 mm2.

Rupere

Bancnotele euro a căror lungime este redusă cu 6 mm sau mai mult sau a căror lățime este redusă cu 5 mm sau mai mult sunt necorespunzătoare. Toate măsurile se referă la diferențele față de lungimile și lățimile nominale ale bancnotelor euro.

Reparare

O bancnotă euro reparată este creată prin lipirea împreună a părților uneia sau mai multor bancnote euro, de exemplu, prin utilizarea de bandă adezivă sau lipici. O bancnotă euro cu bandă adezivă care acoperă o suprafață mai mare de 10 mm pe 40 mm și care este mai groasă de 50 μm este necorespunzătoare.

Șifonare

Bancnotele euro mototolite pot fi identificate în mod normal dacă nivelul de reflexie sau de rigiditate al acestora este scăzut. Nu există o cerință obligatorie.

Absența unei texturi ferme

Pe cât posibil, bancnotele euro cu o rigiditate foarte mică sunt sortate ca necorespunzătoare. Întrucât există în mod normal o corelație între absența unei texturi ferme și murdărire, bancnotele euro lipsite de fermitate sunt în general detectate tot prin intermediul senzorilor de murdărie. Nu există o cerință obligatorie.

Îndoire

Din cauza lungimii sau lățimii lor reduse, bancnotele euro îndoite pot fi detectate de senzorii care verifică dimensiunea bancnotelor euro. În plus, acestea pot fi detectate de senzori de grosime. Cu toate acestea, din cauza limitărilor de natură tehnică, numai îndoirile care îndeplinesc criteriile prevăzute pentru deteriorări, și anume îndoirile care duc la o reducere a lungimii mai mare de 6 mm sau la o reducere a lățimii mai mare de 5 mm, pot fi identificate și bancnotele sunt clasificate ca necorespunzătoare.

Colț îndoit

O bancnotă euro cu un colț îndoit cu o suprafață mai mare de 130 mm2 și cu o lungime minimă mai mare de 10 mm a celei mai mici margini este necorespunzătoare.

1 Aceasta este măsurată prin trasarea unei linii drepte de la vârful rupturii până la marginea bancnotei de la care începe ruptura (proiecție dreptunghiulară), și nu prin măsurarea lungimii rupturii propriu-zise.