European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2008 sekä eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.1.2008

9.1.2008

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2008 (vertailua eurojärjestelmän taseeseen 31.12.2007)

Kuten viime viikolla ilmoitettiin, konsolidoidun viikkotaseen 4.1.2008 yhteydessä EKP julkaisee eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen 1.1.2008, jossa ovat mukana Kyproksen ja Maltan keskuspankkien taseluvut. Kyproksen ja Maltan keskuspankeista tuli osa eurojärjestelmää 1.1.2008. Eurojärjestelmän konsolidoidussa avaustaseessa otetaan lisäksi huomioon, että Ufficio Italiano dei Cambi (Italian valuutanvaihtotoimisto UIC) siirtyi Italian keskuspankin yhteyteen 1.1.2008. Kyproksen ja Maltan keskuspankkien liityttyä eurojärjestelmään aiemmat Kyproksen punnan ja Maltan liiran määräiset erät on siirretty ”valuuttamääräisistä” eristä ”euromääräisiin” eriin. Kyproksessa ja Maltassa sijaitseviin osapuoliin kohdistuvat liiketoimet ja tilien saldot on siirretty ”euroalueen ulkopuolisista” eristä ”euroalueen” eriin. Lisäksi erä Pääoma ja rahastot (vastattavien erä 12) on nyt suurempi kuin konsolidoidussa viikkotaseessa 31.12.2007 Kyproksen ja Maltan keskuspankkien tultua osaksi eurojärjestelmää ja UIC:n siirryttyä Italian keskuspankin yhteyteen.

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.1.2008 (vertailua eurojärjestelmän avaustaseeseen 1.1.2008)

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.1.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 76 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 155,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan 98,2 miljardina eurona. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 9 miljardilla eurolla 670,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10 miljardilla eurolla 50,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 127,4 miljardilla eurolla 397 miljardiin euroon. Perjantaina 4.1.2008 erääntyi kaksi perusrahoitusoperaatiota (348,6 miljardin ja 20 miljardin euron), ja samalla suoritettiin uuden, 128,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä määräaikaistalletusten määrä pieneni 102,3 miljardilla eurolla pääasiassa siksi, että tuolloin erääntyi 101,6 miljardin euron likviditeettiä vähentävä hienosäätöoperaatio, joka oli toteutettu keräämällä määräaikaistalletuksia.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (eurojärjestelmän konsolidoidussa avaustaseessa 1.1.2008 maksuvalmiusluoton käyttö oli 0,1 miljardia euroa ja talletusmahdollisuuden 9,1 euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 126,3 miljardilla eurolla 143,7 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2008 (vertailua eurojärjestelmän taseeseen 31.12.2007)

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 820 274
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 653 1 482
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 146 91
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 127 507 1 391
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 42 930 1 019
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 351 1 524
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 351 1 524
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 637 176 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 368 607 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 476 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 91 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 700 2 802
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 98 223 2 178
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 705 1 642
9 Muut saamiset 327 686 3 077
Vastaavaa yhteensä 1 525 244 14 000
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 679 822 3 145
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 382 802 3 621
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 269 969 2 634
2.2 Talletusmahdollisuus 9 135 304
2.3 Määräaikaistalletukset 102 263 683
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 435 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 440 314
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 48 064 1 891
5.1 Julkisyhteisöt 40 121 2 005
5.2 Muut 7 943 −114
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 45 154 64
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 197 707
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 698 146
8.1 Talletukset ja muut velat 15 698 146
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 33
10 Muut velat 125 693 1 316
11 Arvonmuutostilit 147 665 255
12 Pääoma ja rahastot 71 398 2 508
Vastattavaa yhteensä 1 525 244 14 000

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.1.2008 (vertailua eurojärjestelmän avaustaseeseen 1.1.2008)

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 744 −76
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 137 995 1 342
  2.1 Saamiset IMF:ltä 9 146 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 849 1 342
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 698 −1 232
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 705 −646
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 705 −646
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 397 546 −239 630
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 128 499 −240 108
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 487 11
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 560 469
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 212 −488
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 98 175 −48
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 705 0
9 Muut saamiset 329 010 1 324
Vastaavaa yhteensä 1 285 790 −239 454
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 670 815 −9 007
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 144 214 −238 588
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 143 652 −126 317
  2.2 Talletusmahdollisuus 554 −8 581
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 −102 263
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 8 −1 427
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 349 −91
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 57 571 9 507
  5.1 Julkisyhteisöt 50 112 9 991
  5.2 Muut 7 459 −484
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 45 584 430
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 591 −1 606
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 594 1 896
  8.1 Talletukset ja muut velat 17 594 1 896
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 123 693 −2 000
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 71 403 5
Vastattavaa yhteensä 1 285 790 −239 454
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle