Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Toukokuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

Euroalueen rahamarkkinat 2004

Euroalueen rahamarkkinoita käsittelevä raportti vuodelta 2004 julkaistiin 3.5.2005. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät

Kannanottopyyntö toiminnan jatkuvuudesta maksujärjestelmissä

EKP:n neuvosto päätti esittää kannanottopyynnön toiminnan jatkuvuudesta maksujärjestelmissä. Kannanottopyyntö ja aiheeseen liittyvä asiakirjaluonnos julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 10.5.2005. Asianosaisten toivotaan kommentoivan asiakirjaluonnosta 29.7.2005 mennessä.

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskeva esite

EKP:n neuvosto hyväksyi julkaistavaksi päivitetyn kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia (CCBM) koskevan esitteen. Esite julkaistaan myöhemmin tässä kuussa. Raportti julkaistiin 17.5.2005 EKP:n verkkosivuilla englanninkielisenä, ja se julkaistaan myöhemmin myös muilla yhteisön virallisilla kielillä.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – kesäkuu 2005

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.5.2005 euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevän kesäkuun 2005 selonteon, joka julkaistaan lähiviikkoina. Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto unkarilaisesta asetuksesta, joka koskee transaktiokoodeja keskuspankin tietojärjestelmässä

EKP:n neuvosto antoi 28.4.2005 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon unkarilaisesta asetusehdotuksesta, joka koskee velvollisuutta toimittaa transaktiokoodeja Magyar Nemzeti Bankin tietojärjestelmään (CON/2005/10). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 28.4.2005.

EKP:n lausunto tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä

EKP:n neuvosto antoi 4.5.2005 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (CON/2005/11). Lausunto julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 18.5.2005 ja EKP:n verkkosivuilla 19.5.2005.

Organisaatiokysymykset

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulu vuonna 2006

EKP:n neuvosto ja yleisneuvosto hyväksyivät kokousaikataulunsa vuodelle 2006. Yksityiskohdat selviävät EKP:n verkkosivuilla 18.5.2005 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

Yhteyshenkilöt