European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. märts 2015

31. märts 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. märtsil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 247,2 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 375,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,1 miljardi euro võrra 1012,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,2 miljardi euro võrra 81,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 54,7 miljardi euro võrra 474,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. märtsil 2015 möödus 142,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 120,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 22,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 19,3 miljardit eurot. Samal päeval teostati ka 97,8 miljardi euro suurune sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 1281 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 63,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 45,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,2 miljardi euro võrra 287 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 27. märts 2015 Erinevus võrreldes 20. märtsiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 20. märtsiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 26,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 62,9 miljardit eurot 2,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 4,6 miljardit eurot 0,6 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 41,0 miljardit eurot 14,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 63,4 miljardi euro võrra 293 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 839 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 281 431 2 117
2.1 Nõuded RVFle 77 377 −24
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 204 054 2 141
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 158 −1 961
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 24 783 −117
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 24 783 −117
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 538 300 72 691
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 120 508 −21 894
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 417 558 94 599
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 234 −14
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 121 265 3 603
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 662 623 19 199
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 287 014 18 177
7.2 Muud väärtpaberid 375 609 1 022
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 0
9 Muud varad 220 737 −2 572
Varad kokku 2 250 801 92 960
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 012 937 2 060
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 356 626 81 387
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 293 003 63 422
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 63 622 17 969
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 379 171
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 129 960 11 830
5.1 Valitsussektor 81 335 14 164
5.2 Muud kohustused 48 625 −2 334
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 44 969 −2 896
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 913 −146
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 141 112
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 141 112
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 208 744 103
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 860 340
Kohustused kokku 2 250 801 92 960
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid