European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. september 2009

22. september 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. septembril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 53 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 190,2 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. september 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 14,9 miljardit Šveitsi franki 11,3 miljardit Šveitsi franki
17. september 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 41,6 miljardit USA dollarit 41,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 304,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 767,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 6,7 miljardi euro võrra 134,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,6 miljardi euro võrra 594,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. septembril 2009 möödus 93,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 87,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 89 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

18. septembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,6 miljardi euro võrra 12,8 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,8 miljardi euro võrra 236,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 231 971 −53
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 196 666 −1 469
2.1 Nõuded RVFle 63 313 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 353 −1 467
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 59 131 916
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 612 −721
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 612 −721
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 683 837 −5 419
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 87 800 −5 485
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 595 862 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 149 64
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 25 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 686 664
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 317 451 847
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 12 779 1 639
7.2 Muud väärtpaberid 304 672 −793
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 227 388 −4 265
Varad kokku 1 792 972 −9 501
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 767 516 −1 722
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 325 234 −6 621
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 236 238 −6 799
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 88 995 180
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 169 −38
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 745 7 388
5.1 Valitsussektor 134 357 6 668
5.2 Muud kohustused 11 388 719
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 83 366 −5 982
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 150 1 082
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 999 −1 145
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 999 −1 145
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 481 0
10 Muud kohustused 144 557 −2 463
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 959 0
Kohustused kokku 1 792 972 −9 501
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid