European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. aprill 2008

29. aprill 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. aprillil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 18 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 153,4 miljardi euroni. 24. aprillil 2008 möödus ühe USA dollarites teostatud likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ja teostati uus operatsioon tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht püsis peaaegu muutumatuna 109,4 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,5 miljardi euro võrra 664,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 18,1 miljardi euro võrra 83,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 31,3 miljardi euro võrra 467,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. aprillil 2008 möödus 204,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 173 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 49,4 miljardi euro võrra 196,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 643 −18
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 138 660 472
2.1 Nõuded RVFle 8 754 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 129 906 472
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 40 142 −339
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 890 114
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 890 114
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 468 020 −31 505
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 173 000 −31 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 295 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 18 −5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 832 193
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 109 350 48
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 592 0
9 Muud varad 350 730 3 704
Varad kokku 1 405 859 −27 331
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 664 260 1 467
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 197 364 −49 596
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 196 875 −49 439
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 140 −148
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 349 −9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 184 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 90 394 17 745
5.1 Valitsussektor 83 139 18 163
5.2 Muud kohustused 7 255 −418
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 58 072 −372
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 888 126
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 348 247
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 348 247
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 142 150 2 657
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 820 403
Kohustused kokku 1 405 859 −27 331
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid