Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euro pangatähed ja mündid on Eestis edukalt kasutusele võetud

3. jaanuar 2011

1. jaanuaril 2011 võeti Eestis edukalt kasutusele euro pangatähed ja mündid. Sellega on Eestist saanud seitsmeteistkümnes Euroopa Liidu riik, kus kehtib euro. Kuni 14. jaanuarini 2011 saab sularahamaksete tegemisel kasutada nii eurosid kui ka Eesti krooni pangatähti ja münte. Vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes. Pärast nimetatud kuupäeva möödumist saab eurost ainus seaduslik maksevahend Eestis. Euro tutvustamiseks Eesti elanikele viidi läbi teabekampaania, mille raames anti ülevaade euro pangatähtede ja müntide visuaalsetest elementidest, turvaelementidest ja euro kasutuselevõtust Eestis.

Ühisrahale üleminek on sujunud tõrgeteta ning vastavalt Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi juhitud riiklikule kavale, mille koostas Vabariigi Valitsuse ekspertkomisjon koostöös Eesti Pangaga. Kavas on oluline roll kõigil sularahatsüklis osalevatel peamistel sidusrühmadel. Riikliku kava üks tähtsamaid logistilisi ülesandeid oli euro sularaha varane jaotus (eeljaotus ja kaaseeljaotus) sularahakäitlejatele. Euromünte hakati jaotama 2010. aasta septembris, pangatähtede eeljaotus algas sama aasta novembris.

Euro sularaha eeljaotus pangasektorile ning hilisem kaaseeljaotus jaemüüjatele ja teistele sarnastele ettevõtetele aitas kaasa euro pangatähtede ja müntide laialdasele kättesaadavusele muu hulgas sularahaautomaatides ja kaupluste kassades. 2010. aasta lõpuks oli jaotatud 10,5 miljonit euro pangatähte ja 85,5 miljonit euromünti, millest kaaseeljaotusse läks 2 miljonit pangatähte ja 44 miljonit münti. Võimaldamaks inimestel varuda ostude eest tasumiseks võimalikult täpset raha ja vähendamaks seeläbi kassades hoitava sularaha koguseid, sai 2010. aasta detsembris kommertspankadest ja postkontoritest osta ka euromüntide stardikomplekte. Stardikomplekte toodeti 700 000 ning iga komplekt sisaldas 42 münti koguväärtusega 12.79 eurot.

Esialgse sularahavajaduse (k.a eeljaotuseks vajalikud summad) rahuldamiseks ja vähemalt 2011. aastaks prognoositud nõudluse täitmiseks laenas Eesti Pank eurosüsteemi varudest 44,89 miljonit pangatähte nominaalväärtusega 1,5 miljardit eurot. 194 miljonit euromünti koguväärtusega 58,4 miljonit eurot vermis Soome Rahapaja.

Selleks, et euro sularahale üleminek sujuks tõrgeteta ja võimalikult kiiresti, väljastavad kõik avalikes kohtades asuvad sularahaautomaadid alates 1. jaanuarist 2011 ainult euro pangatähti. Lisaks sai 1. ja 2. jaanuaril sularaha vahetada kommertspankade pangakontorites, kus osutatakse sularahateenuseid.

Eesti Pank vahetab Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks tasuta ja tähtajatult, lähtudes ametlikust vahetuskursist 1 EUR = 15,6466 EEK. Kuni 2011. aasta juuni lõpuni vahetavad ka kommertspankade sularahateenuseid osutavad pangakontorid Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks teenustasuta, piiranguteta ja ametliku vahetuskursi alusel. Pärast seda pakuvad vahetusteenust valitud pangakontorid.

Seoses euro kasutuselevõtuga Eestis vahetavad teiste euroala riikide keskpangad Eesti krooni pangatähti eurodeks ametliku vahetuskursi alusel ja teenustasuta kuni 28. veebruarini 2011. Päevalimiit osapoole ja tehingu kohta on 1000 eurot.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid