Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Právní rámec pro ochranu údajů

Všechny shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právem EU v oblasti ochrany osobních údajů.[1]

Jaké informace od návštěvníků jsou shromažďovány?

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Organizace
  • E-mailová adresa
  • Datum a čas plánované návštěvy ECB

Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

Správcem zpracování osobních údajů je ECB. Za zpracovávání osobních údajů odpovídá oddělení pro vnitřní komunikaci a vztahy s veřejností generálního ředitelství ECB pro komunikaci.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Účelem shromažďování osobních údajů je: organizace návštěv ECB, zajištění ochrany návštěvníků a také je důležité, abychom měli přehled, kdo navštěvuje naše budovy. Zpracovávání těchto osobních údajů je proto povinné.

Údaje, které poskytujete, budou dále anonymizovány a agregovány způsobem, díky němuž vás nebude možné identifikovat. Využívány jsou pro statistické účely v souvislosti s návštěvami ECB.

Kdo obdrží vaše údaje a bude k nim mít přístup?

Následující pověření zaměstnanci obdrží vaše osobní údaje: pracovníci oddělení pro vnitřní a vnější informační činnost, průvodce a pracovníci vnitřní a vnější ostrahy ECB.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje jsou uchovávány až pět let počínaje dnem, kdy byly získány. Poté budou vymazány.

Osobní údaje shromážděné pro účely kontroly přístupu do prostor ECB jsou uchovávány až jeden rok. Poté budou vymazány.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, vymazání (za určitých podmínek) a na omezení jejich zpracovávání nebo vznést námitku proti jejich zpracovávání. Chcete-li svá práva uplatnit, obraťte se na oddělení pro vnitřní a vnější informační činnost generálního ředitelství ECB pro komunikaci na adrese visitor.centre@ecb.europa.eu.

Více informací

Máte-li jakékoli další dotazy, obraťte se prosím na inspektora ECB pro ochranu údajů na adrese dpo@ecb.europa.eu.

Co se týče zpracování Vašich osobních údajů, dále se můžete kdykoli obrátit také na evropského inspektora ochrany údajů.

  1. [1]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů a rozhodnutí ECB 1/2007 ze dne 17. dubna 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance, a následné právní předpisy nahrazující nebo pozměňující tyto právní předpisy.

Všechny stránky v této části