Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Julkinen kannanottopyyntö luonnoksesta valvontamaksuja koskevaksi EKP:n asetukseksi

27.5.2014

EMBARGO

Julkaisuvapaa tiistaina 27.5.2014 klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Tulevassa valvontamaksuja koskevassa asetuksessa määritetään, miten EKP perii euroalueen pankkisektorin valvonnasta aiheutuvat kustannukset.
  • Vuoden 2015 pankkivalvontakustannukset ovat arviolta 260 miljoonaa euroa.
  • Useimpien EKP:n suoraan valvomien pankkien vuosittaiset valvontamaksut ovat 0,7–2 miljoonaa euroa.
  • Suurimmilla pankeilla valvontamaksu on noin 15 miljoonaa euroa ja pienimmillä vain noin 2 000 euroa.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut kannanottopyynnön valvontamaksuja koskevasta EKP:n asetusluonnoksesta. Marraskuussa 2014 EKP ryhtyy valvomaan euroalueen pankkeja yhteisessä valvontamekanismissa (YVM). Pankkivalvontamekanismissa EKP:n suorassa valvonnassa on enimmillään noin 130 merkittävää luottolaitosta, ja lisäksi EKP tekee kansallisten valvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä pienempien pankkien valvonnassa.

Yhteinen pankkivalvontamekanismi huolehtii riippumattomasta ja yhtenäisestä pankkivalvonnasta kaikissa euroalueen maissa ja muissa valvontamekanismiin osallistuvissa maissa. Sen tehtävänä on osaltaan palauttaa luottamusta pankkisektoriin varmistamalla, että euroalueen pankkijärjestelmä on luotettava ja sen toiminta vakaalla pohjalla. Se myös edistää rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta Euroopassa. Lisäksi valvottavat pankit hyötyvät valvontakäytäntöjen selkeyttämisestä.

Tulevassa asetuksessa määritetään EKP:n vuosittaisen valvontamaksun perimismenettelyt. Valvontamaksulla EKP kattaa marraskuussa 2014 alkavasta uudesta valvontatehtävästään aiheutuvat kustannukset.

Asetukseen kirjataan menetelmät

  1. vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän määrittämiseksi
  2. kultakin valvottavalta pankilta tai pankkiryhmittymältä perittävän maksun laskemiseksi
  3. vuosittaisen valvontamaksun perimiseksi.

Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevassa EU:n lainsäädännössä (YVM-asetus) edellytetään, että EKP perii sekä suorassa että välillisessä valvonnassaan olevilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun. Maksulla EKP kattaa valvonnasta aiheutuvat kulut, joiden arvioitu suuruus vuonna 2015 on noin 260 miljoonaa euroa.

Täsmälliset summat vahvistuvat vasta vuonna 2015, mutta alustavan vaikutusten arvioinnin mukaan EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien vuosittaiset valvontamaksut vaihtelevat 150 000 eurosta 15 miljoonaan euroon vuonna 2015. Useimpien tähän luokkaan kuuluvien pankkien valvontamaksu on 0,7–2 miljoonaa euroa. EKP:n välillisessä valvonnassa olevista pankeista pienemmät (arviolta 75 % tähän luokkaan kuuluvista pankeista) maksavat noin 2 000–7 000 euron suuruisen vuosittaisen valvontamaksun, kun taas suurimpien tähän luokkaan kuuluvien pankkien vuosittainen valvontamaksu on noin 200 000 euroa.

Vastausaika julkiseen kannanottopyyntöön alkaa tänään ja kestää seitsemän viikkoa eli 11.7.2014 asti.

EKP:n verkkosivujen pankkivalvontaosiossa (”Banking supervision”) on julkaistu kannanottopyyntöön liittyvää taustamateriaalia eli valvontamaksuja koskevan asetusluonnoksen teksti ja perustelut sekä vastauksia valvontamaksuja koskeviin kysymyksiin.

EKP järjestää asetusluonnoksesta julkisen kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa 24.6.2014. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan videotallenne tilaisuudesta. Verkkosivuilla on myös ohjeet tilaisuuteen ilmoittautumisesta ja kannanottojen esittämisestä.

EKP julkaisee vastausajan päätyttyä sidosryhmiltä saadut kommentit sekä arvionsa. Lopullinen Euroopan keskuspankin asetus valvontamaksuista tulee voimaan ennen kuin EKP aloittaa valvontatehtävänsä 4.11.2014.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925 ja Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle