Menu
LEHDISTÖTIEDOTE:

EKP:n lausunto uuden EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä

1.4.2004

Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto antoi lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koski uuden jäsenen nimittämistä EKP:n johtokuntaan.

EKP:n neuvosto ei vastusta ehdotetun henkilön, José Manuel González-Páramon, valintaa. José Manuel González-Páramolla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta.

Kun EKP ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, uusi johtokunnan jäsen nimitetään yhteisen rahan käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten yhteisellä päätöksellä.

Tämä EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt