LEHDISTÖTIEDOTE:

Rahapoliittisia päätöksiä

4.1.2001

Tämänpäiväisessä kokouksessaan, joka pidettiin teleneuvotteluna, EKP:n neuvosto päätti, että perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja on edelleen 4,75 %, maksuvalmiusluoton korko 5,75 % ja talletuskorko 3,75 %.

EKP:n neuvosto päätti myös, että vuonna 2001 toteutettavissa pitempiaikaisissa perusrahoitusoperaatioissa jaetaan 20 miljardia euroa kussakin. Määrää päätettäessä otettiin huomioon euroalueen pankkijärjestelmän odotettu likviditeetin tarve vuonna 2001 sekä eurojärjestelmän pyrkimys tarjota vastaisuudessakin suurin osa rahoitussektorille jakamastaan likviditeetistä perusrahoitusoperaatioiden kautta. EKP:n neuvosto voi vuoden aikana muuttaa jaettavan likviditeetin määrää, jos likviditeetin tarpeessa ilmenee odottamattomia muutoksia.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

Yhteyshenkilöt