Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi inflaatio on nyt nopeaa?

16.11.2021

Viime aikoina huoltoasemat, kampaajat ja ruokakaupat ovat nostaneet hintojaan. Vaikka joidenkin tuotteiden hinnat ovat laskeneet, kaiken kaikkiaan ostokset maksavat enemmän kuin vielä vuosi sitten. Hintatason nousua nimitetään inflaatioksi.

Miksi hinnat nousevat aiempaa nopeammin?

Inflaatio on pysynyt hitaana monta vuotta, mutta vuoden 2021 elokuusta syyskuuhun mitattiin nopein inflaatiovauhti 13 vuoteen. Tärkeimpiä syitä ovat talouden nopea piristyminen sulkutoimien jälkeen, energian kallistuminen ja tilastollinen vertailuajankohdan vaikutus.

Talous elpyy hyvää vauhtia

Kun rajoitukset poistuvat, taloudellinen toiminta lisääntyy vauhdilla, Ihmiset matkustavat taas ja käyvät ravintoloissa. Ostoksia tehdään yhä enemmän, sillä sulkutoimien aikana rahaa jäi säästöön. Talous kasvaa, ja yritysten on helppo nostaa hintoja ilman pelkoa, että ne menettäisivät asiakkaita. Vähitellen pandemian alkuaikoina lykätyt hankinnat on kuitenkin tehty, ja sitten kulutus tasoittuu jälleen.

Kehitys on kuitenkin epätasaista. Monilla yrityksillä on vaikeuksia vastata nopeasti kasvavaan kysyntään, sillä pandemian aikana niiden varastot ovat huvenneet. Kontteja ei ole riittävästi, joten tavaroiden kuljettaminen paikasta toiseen on aiempaa hankalampaa ja kalliimpaa. Yritykset joutuvat ottamaan nämä kustannukset huomioon hinnoittelussaan.

Pandemia on muuttanut työ- ja elintapoja. Tarvitsemme nyt erilaisia tuotteita kuin ennen. Kuluttajat ostavat aiempaa enemmän elektroniikkaa ja remonttitarvikkeita, eivätkä niitä valmistavat yritykset ole ehtineet varautua kysyntään. Ulkomailta tuotavia osia, kuten puolijohteita, on vaikea saada. Kun tuotteita ei ole saatavilla riittävästi, niiden hinnat nousevat. Se on kysynnän ja tarjonnan laki.

Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino väistyy kuitenkin vähitellen, kun mikrosiruja pystytään tuottamaan tarpeeksi ja kuljetusaluksia rakennetaan lisää.

Energian hintojen nousu on kiihdyttänyt inflaatiota

Öljyn, kaasun ja sähkön hinta on noussut kaikkialla maailmassa. Energian hintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät: Isossa-Britanniassa ei ole ollut tuulista, joten tuulimyllyt eivät ole pyörineet. Brasiliassa on ollut kuiva kausi, joten padoista on saatu vähemmän energiaa. Kylmä viime talvi on huventanut öljy- ja kaasuvarastoja. Hinnat nousivat siksi nopeasti, kun kysyntä kasvoi. Energian hinta vaikuttaa moniin muihinkin kustannuksiin, joten öljyn, kaasun ja sähkön kallistuminen näkyy inflaatiovauhdissa selvästi. Puolet inflaation viimeaikaisesta nopeutumisesta johtuu energian kallistumisesta. Energian hinta saattaa aika ajoin vaihdella runsaastikin juuri siksi, että siihen vaikuttavat monenlaiset tekijät.

Inflaation nopeus johtuu siitä, että viime vuonna inflaatio oli hidasta

Inflaatiota mitataan vertaamalla tämänvuotisia hintoja edellisvuotisiin. Pandemian vuoksi hintataso oli viime vuonna poikkeuksellisen matala. Esimerkiksi Saksassa alennettiin arvonlisäveroa. Nyt hinnat ovat nousseet, ja verrattuna viime vuoteen ero vaikuttaa todella suurelta. Vertailuajankohdan vaikutus pienenee kuitenkin pian.

Ensi vuoden inflaatiokehitys

Odotamme inflaation hidastuvan vuonna 2022, kun tuotteita on taas tarjolla kaikille halukkaille eikä ero edellisvuoden hintatasoon ole enää yhtä suuri. Energian hinnankin odotetaan taas vakaantuvan.

Pandemian kaltaisesta poikkeustilanteesta elpyminen voi kuitenkin poiketa tavallisuudesta. Tarjontaketjun ongelmat ovat olleet niin suuria, että niiden poistaminen voi viedä aikaa. Energian hinta voi vielä nousta esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena.

Pidämme silmällä myös palkkakehitystä, sillä hinnat ja palkat vaikuttavat toisiinsa. Elinkustannusten noustua työntekijät ja ammattijärjestöt vaativat palkkojen nostamista, mikä kuuluu asiaan. Palkkojen noustessa yritykset saattavat nostaa hintojaan vielä lisää saadakseen omat kustannuksensa katettua. Ja jos inflaation odotetaan jatkuvan nopeana, sekin voi nopeuttaa inflaatiota. Taloustieteessä puhutaan silloin kerrannaisvaikutuksista. Toistaiseksi palkat eivät kuitenkaan ole nousseet erityisen paljon.

Mitä EKP voi tehdä?

Uskomme kuitenkin, että inflaatio hidastuu vuoden 2022 kuluessa. Rahapolitiikka vaikuttaa viiveellä, joten siitä ei ole apua silloin, kun hinnat nousevat tilapäisesti. Jos lainan ottamisesta tehdään kalliimpaa tilanteessa, jossa ihmisillä ja yrityksillä on muutenkin vähemmän varoja energian ja polttoaineiden kallistuttua, elpyminen voi hidastua. 

Korkojen nosto ei poista tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa. Koroilla ei myöskään voida vaikuttaa energian hintaan eikä vertailuajankohdan vaikutukseen. Korkotaso ei auta konttipulassa eikä kasvata puolijohde- ja polttoainevarastoja. Rahapolitiikalla voidaan kuitenkin varmistaa, että hintakehitys vakautuu vähitellen. Seuraamme tarkasti tulevien vuosien inflaationäkymiä.

EKP:n tavoitteena on vakaa hintataso, eli pyrimme pitämään keskipitkän aikavälin inflaatiovauhdin 2 prosentissa. Hintavakauden ansiosta euroalueen talous voi kasvaa, työpaikat eivät vaarannu ja rahan arvo pysyy melko samana päivästä toiseen.

Inflaation vaikutus omiin kuluihin