Menu

Euro 2002 -tiedotuskampanja

EURO.YHTEINEN rahamme Euroopan keskuspankin pääjohtajan Willem F. Duisenbergin puhe, Suomen Pankin järjestämä Euro 2002 -konferenssi 17.9.2001, Marina Congress Centre, Helsinki

Hyvät kuulijat

Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää kutsusta osallistua tämänpäiväiseen konferenssiin. Ennen kuin aloitan varsinaisen puheeni, haluaisin sekä omasta puolestani että Euroopan keskuspankin neuvoston puolesta välittää syvän osanottomme kaikille niille, jotka ovat joutuneet kärsimään Yhdysvaltoihin viime viikolla kohdistuneiden terroritekojen vuoksi. Terrori-iskut olivat niin hirvittäviä ja järkyttäviä, että monelle meistä maailma ei enää koskaan tule olemaan entisensä. Näin saattaa olla. Mutta elämän – talouselämä mukaan lukien – täytyy jatkua, ja se tulee jatkumaan.

Haluaisin korostaa, että eurojärjestelmä on valmis tarvittaessa tukemaan markkinoita ja markkinajärjestelmiä, jotta ne voisivat toimia normaalisti. EKP:n neuvosto vahvisti tukensa viime tiistaisessa kokouksessaan. Eurojärjestelmä onkin viime viikolla toteuttanut likviditeettiä lisääviä hienosäätöoperaatioita. Lisäksi EKP sopi viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankin kanssa valuuttaswap-järjestelystä, jotta rahoitusmarkkinoiden toiminta helpottuisi ja markkinoilla olisi riittävästi dollareita. Eurojärjestelmä toimii yhteistyössä Yhdysvaltain keskuspankin ja maailman muiden merkittävien keskuspankkien kanssa.

Euroopan unionissa julistettiin viime perjantai surun päiväksi, jolla kunnioitettiin Yhdysvaltoihin kohdistuneissa terrori-iskuissa kuolleiden muistoa. Solidaarisuuden osoitukseksi myös kaikki Euro 2002 -tiedotuskampanjan televisiossa esitettävät tietoiskut ja lehti-ilmoitukset vedettiin tällöin pois tiedotusvälineistä.

Siirryn nyt tämän konferenssin aiheeseen eli Euro 2002 -tiedotuskampanjaan. Tämä Suomen Pankin isännöimä tilaisuus on viimeisimpiä Euroopan keskuspankin (EKP) ja euroalueen 12 kansallisen keskuspankin tiedotuskampanjaan kuuluvista konferensseista. Toiseksi viimeinen eurokonferenssi pidetään huomenna Italian keskuspankissa, ja kuukauden kuluttua Kreikan keskuspankki isännöi kampanjan viimeistä eurokonferenssia. Mukanaolijoiden määrä näissä euron käyttöönoton valmistelutilaisuuksissa on noussut yhteensä yli viiteen tuhanteen. Konferensseissa vaihdetut mielipiteet ja siellä välitetty tieto ovat auttaneet osallistujia heidän omissa valmisteluissaan. Myös suuren yleisön tietämys eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotosta on lisääntynyt, koska tiedotusvälineet ovat osallistuneet konferensseihin. Niin minä kuin muutkin EKP:n johtokunnan jäsenet olemme aktiivisesti olleet mukana näissä tilaisuuksissa.

Vain hieman yli 100 päivän kuluttua EURO. YHTEINEN rahamme on käytössämme, ja eurorahoista tulee osa arkipäivää. Vain hieman yli 100 päivän kuluttua voimme matkustaa kaikkialla euroalueella, vaikkapa Helsingistä Välimerelle ja Atlantille, ilman valuutanvaihtoa. Yhteisen rahan myötä tavaroiden ja palvelujen hintojen vertailu helpottuu, mikä lisää merkittävästi kilpailua. Vain hieman yli 100 päivän kuluttua yritysten ja yhteisöjen on helpompi laajentaa markkinoitaan ja harjoittaa toimintaansa ilman valuutanvaihdosta aiheutuvia kustannuksia ja vaivaa. Vain hieman yli 100 päivän kuluttua eurooppalaiset voivat ensimmäistä kertaa käyttää samoja seteleitä ja kolikoita suuressa osassa Eurooppaa.

Kaikki eivät aina muista, että euro on ollut tilirahana käytössä jo 1.1.1999 alkaen. Euro on jo nyt YHTEINEN rahamme. Ostaessamme jotain euroalueen kansallisilla rahoilla käytämme itse asiassa euroa jo nyt.

Eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotto merkitsee ennen kokematonta logistista haastetta: tuotannossa on lähes 15 miljardia seteliä ja noin 50 miljardia kolikkoa, joista suuri osa jaetaan ennakkoon ensin pankeille ja sitten edelleen vähittäiskaupoille ennen kuin suuri yleisö saa rahat käyttöönsä. Nämä niin kutsutut ennakkojakelu ja edelleenjakelu on aloitettu 1. päivänä syyskuuta. Euroseteleitä ja -kolikoita toimitetaan syksyn aikana kaikille talouden sektoreille vähitellen, jotta jakelu tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti. Euroseteleillä tulee luonnollisesti olemaan huomattavasti kysyntää myös muualla kuin euroalueella, ja niitä onkin päätetty jakaa ennakkoon myös euroalueen ulkopuolelle tiettyjen yleisperiaatteiden ja ennakkojakelusta tehdyn EKP:n päätöksen mukaisesti. EKP:n seteliosaston johtaja Antti Heinonen kertoo lisää eurosetelien tuotannosta ja jakelusta myöhemmin tänään.

Seitsemän euroseteliä ja niiden aitoustekijät julkistettiin Frankfurtissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa 30. elokuuta. Eurosetelien kuva-aiheina on ikkunoita, porttikäytäviä ja siltoja, jotka symboloivat avoimuutta ja yhteydenpitoa. Setelit kuvaavat Euroopan taiteellista ja arkkitehtonista perintöä. Kuva-aiheet vahvistavat solidaarisuuden ja uusien mahdollisuuksien tunnetta Euroopassa ja lujittavat siten Euroopan kansojen välisiä suhteita.

On myös tärkeää, että maksuvälineet ovat luotettavia. Euroseteleissä on pitkälle kehitettyjä aitoustekijöitä, joiden ansiosta eurosetelit ovat maailman turvallisimpia rahoja. Aitoustekijöiden ansiosta niin suuri yleisö kuin rahaa ammatissaan käsittelevätkin tunnistavat uudet eurosetelit helposti ja nopeasti. Myös näkövammaisten tarpeisiin on kiinnitetty paljon huomiota, jotta myös he voisivat käyttää uutta rahaa turvallisin mielin. Kaikki seitsemän euroseteliä ovat eri kokoisia ja -värisiä, ja setelien arvomerkinnät on painettu suurikokoisin numeroin. Siten eurosetelit on helppo tunnistaa, kun ne otetaan käyttöön 1.1.2002.

Hyvät kuulijat, elämme historiallista aikaa Euroopassa. Eurorahojen käyttöönotto on ainutlaatuinen tapahtuma, jota on tuettava kaikin keinoin.

On erittäin tärkeää, että niin Euroopan keskuspankki kuin euroalueen kansalliset keskuspankitkin tekevät kaikkensa varmistaakseen, että kansalaiset ottavat uudet eurosetelit ja -kolikot hyvin vastaan. Suuri yleisö hyväksyy uudet rahat sitä nopeammin mitä paremmin me pystymme tiedottamaan "omille" kansalaisillemme YHTEISESTÄ rahastamme. Mitä tehokkaampaa tiedotus on, sitä paremmin onnistumme vakuuttamaan eurooppalaiset siitä, ettei Eurooppa ole mikään abstrakti ja etäinen käsite vaan jotakin todellista ja toimivaa. Tiedottamisen laadusta riippuu, miten helposti ihmiset selviytyvät rahanvaihdosta ja tottuvat uusiin rahoihin, joiden arvot saattavat poiketa aiempien kansallisten rahojen arvoista.

Myös EKP:n neuvosto on osallistunut rahanvaihdosta tiedottamiseen käynnistämällä tiedotuskampanjan. Olemme valinneet Publicis-nimisen viestintätoimiston auttamaan meitä tässä historiallisessa projektissa. Euroalueen kansalliset keskuspankit toteuttavat Euro 2002 -tiedotuskampanjaa euroalueen eri maissa omien kansallisten tiedotuskampanjoidensa rinnalla.

Euro 2002 -kampanjalla tiedotetaan kaikille euron käyttäjille euroseteleihin ja -kolikoihin siirtymisen käytännön seikoista. Kampanjoinnissa otetaan huomioon myös euroalueen ulkopuoliset tahot, kuten turistit, matkailijat ja niiden maiden kansalaiset, joissa euroa käytetään laajalti oman kansallisen valuutan rinnalla. Jotta kampanja tavoittaisi näin laajan kohdeyleisön, apuna käytetään kansalaisryhmiä ja organisaatioita, jotka toimivat eurokumppaneina ja tiedottavat eurosta mm. asiakkailleen ja työntekijöilleen. Eurokumppaneiksi on pyydetty pankkeja, vähittäiskauppoja, opetuslaitoksia, matkailualan yrityksiä ja tiedotusvälineitä.

Eurokumppaneilla on ollut ja on edelleen erittäin tärkeä merkitys kampanjan onnistumisen kannalta. Suomesta ja muista Euroopan maista Euro 2002

-tiedotuskampanjaan mukaan pyydetyt eurokumppanit tulevat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja osallistuvat tähän merkittävään kampanjaan välittämällä tietoa euroseteleistä ja -kolikoista henkilökunnalleen, asiakkailleen ja muille kohderyhmille. Tähän mennessä yhteensä yli 2 600 organisaatiota on allekirjoittanut kumppanuussopimuksen EKP:n ja euroalueen 12 kansallisen keskuspankin kanssa.

Haluaisin myös korostaa, että tiedotusvälineet on otettu kampanjassa erityisellä tavalla huomioon. Tiedotusvälineille on koottu kuusi tiedotuspakettia, joiden julkaisu on ajoitettu päiviin, jolloin lähtölaskentaa on jäljellä tasan 365, 300, 200, 100, 50 ja 30 päivää. Tiedotuspaketteja on jaettu ja niitä tullaan vuoden 2001 kuluessa jakamaan yli 3 000 tiedotusvälineelle euroalueella. Tänään, kun lähtölaskentaa on jäljellä 100 päivää, jaetaan tuore tiedotuspaketti, jossa kerrotaan erityisesti eurosetelien lopullisesta ulkoasusta ja niiden aitoustekijöistä. Kampanjoinnissa on myös kiinnitetty paljon huomiota erityisryhmiin, joille tarjotaan nimenomaan heidän tarpeisiinsa suunnattua tietoa ja koulutusta.

Euroista tiedottaminen on nyt kriittisessä vaiheessa. TV:ssä ja lehdistössä näkyvä joukkotiedotuskampanja on juuri alkanut niin euroalueella kuin sen ulkopuolellakin. Tiedottamista jatketaan vuoden 2002 ensimmäisille viikoille, jolloin vanhat rahat poistuvat käytöstä ja suuri yleisö saa eurosetelit ja -kolikot käyttöönsä. Suuri yleisö on silloin vastaanottavaisimmillaan eurotiedotukselle.

Euroista kertovat tietoiskut näkyvät Suomen televisiossa ensimmäistä kertaa tänään, ja lehti-ilmoitukset alkavat ilmestyä lokakuun 3. päivästä alkaen. Kampanjassa pyritään viestimään myönteisestä yhteishengestä, jonka yhteinen raha saa aikaan Euroopassa ja jota kuvastaa myös kampanjan tunnuslause EURO. YHTEINEN rahamme.

Meidän on käytettävä hyväksemme kaikki mahdollisuudet tiedottaa 300 miljoonalle eurooppalaiselle eurosta, ja siksi EKP onkin painattanut 11 eri kielellä 200 miljoonaa euroista kertovaa esitettä – riittävästi jokaiseen euroalueen talouteen. Tässä Valmiina euron tuloon -esitteessä on yksityiskohtaista tietoa euroseteleistä aitoustekijöineen ja kaikkien euroalueen maiden siirtymäsuunnitelmista. Esitteet on räätälöity eri maiden tarpeita varten, ja euroalueen keskuspankit jakavat niitä eri kanavien kautta.

Kerron vielä hieman kilpailusta, jonka tarkoituksena on auttaa euroalueen lapsia tutustumaan uusiin euroseteleihin ja -kolikoihin. Euroalueen ala-asteille lähetetään seitsemän miljoonaa julistetta, joihin on painettu eurotietoisuutta lisäävän kilpailun ohjeet. Marraskuun puolivälissä päättyvä kilpailu on varmasti yksi laajamittaisimmista, joita on koskaan järjestetty 8–12-vuotiaille lapsille Euroopassa. Kilpailun 24 onnellista voittajaa eli "eurosankaria" – 2 jokaisesta euroalueen maasta – saavat palkintonsa Frankfurtissa järjestettävässä tapahtumassa 31.12.2001.

Vain hieman yli 3 vuoden ikäinen EKP on keskuspankiksi vielä nuori. Sen päätehtävänä on varmistaa hintavakauden säilyminen harjoittamalla yhteistä rahapolitiikkaa 12 maan ja 300 miljoonan ihmisen euroalueella. Suuri yleisö saattaa toisinaan nähdä jonkin organisaation toiminnan paljon todellista yksinkertaisempana. Näin on käynyt myös EKP:n kohdalla. EKP:n tehtäväkenttä on hyvin laaja ja kattaa mm. rahapoliittiset päätökset ja operaatiot, tilastot, maksujärjestelmät ja oikeudelliset asiat. Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksessa mainittu EKP:n ensisijainen tavoite on kuitenkin hyvin selvä: euroalueen hintavakauden ylläpitäminen. EKP:n päätehtävänä on toisin sanoen turvata eurosetelien ja -kolikoiden arvon säilyminen ja pitää inflaatio kurissa. Inflaation hillitseminen on ollut ja tulee olemaan EKP:n tärkein tehtävä. EKP on toistaiseksi menestynyt tässä hyvin ja tekee kaikkensa turvatakseen rahan arvon euroalueella myös vastaisuudessa. Rahanvaihdon vaikutusta hintakehitykseen on tulevina kuukausina luonnollisesti seurattava erittäin tarkasti. Hintojen vertailtavuus ja kilpailu markkinoilla vaimentavat todennäköisesti rahanvaihdosta johtuvia inflaatiopaineita. Tästä huolimatta on tärkeää, että kaikki talouden toimijat hallitukset mukaan lukien noudattavat tarkasti pyöristyssääntöjä. Näin merkittävää tapahtumaa ei saa pilata perusteettomilla hinnankorotuksilla. Vähäisetkin hinnankorotukset murentaisivat luottamusta niin euroon kuin hintoja rahanvaihdon varjolla korottaviin tahoihinkin. EKP:n neuvosto kannustaa kuluttajia ja kansalaisjärjestöjä seuraamaan aktiivisesti mahdollisia rahanvaihdon varjolla tehtäviä hinnankorotuksia ja puuttumaan mahdollisiin väärinkäytöksiin välittömästi.

Toistan ehkä itseäni, mutta on tärkeää korostaa, että euro ei tule käyttöön 1.1.2002. Euro on tilirahana ollut YHTEINEN rahamme jo 1.1.1999 lähtien, ja ensi vuoden alusta tulevat käyttöön fyysiset eurosetelit ja -kolikot. Kahdessatoista Euroopan maassa tulee silloin käyttöön sama raha: EURO. YHTEINEN rahamme.

Yhteyshenkilöt