European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kuka omistaa Euroopan keskuspankin?

30.1.2020

EKP:n pääoma tulee EU-maiden kansallisilta keskuspankeilta, eli ne ovat muodollisesti sen osakkaita. Hintavakauden ylläpitämiseen tarvitaan pääomaa.

EKP:llä ei ole yksityisiä omistajia, jotta yksityiset taloudelliset intressit eivät pääse vaikuttamaan sen toimintaan.

Miten eri keskuspankkien osuudet määräytyvät?

Kunkin maan kansallisen keskuspankin osuus EKP:n pääomasta lasketaan suhteessa maan osuuteen koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta.

Euroalueen maat maksavat osuutensa EKP:n pääomasta kokonaisuudessaan. Kaikki euroalueen maiden keskuspankit ovat edustettuina EKP:n neuvostossa riippumatta maansa koosta. Äänioikeudet kiertävät, eli eri keskuspankkien pääjohtajat osallistuvat äänestyksiin eri kokouksissa.

Ennen maansa liittymistä euroalueeseen EU-maiden keskuspankit maksavat vain 3,75 % pääomaosuudestaan. Ne ovat osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää, ja niiden pääjohtajat ovat mukana EKP:n yleisneuvostossa.

Miksi keskuspankkien osuudet muuttuvat ajoittain?

Osuudet muuttuvat aina jäsenvaltioiden määrän muuttuessa.

Lisäksi maiden väkiluku ja bruttokansantuote vaihtelevat, joten osuudet tarkistetaan viiden vuoden välein, jotta ne vastaisivat maiden todellisia suhteita.