European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kuka omistaa Euroopan keskuspankin?

30.1.2020

EKP:n omistavat EU-maiden kansalliset keskuspankit. Ne ovat ikään kuin EKP:n osakkaita, sillä kukin niistä omistaa osuuden EKP:n pääomasta. Toisin sanoen kansalliset keskuspankit ovat maksaneet tietyn rahamäärän, jotta EKP voi toimillaan ylläpitää hintavakautta euroalueella.

EKP:llä ei ole yksityisiä omistajia, joten yksityiset taloudelliset intressit eivät myöskään pääse vaikuttamaan sen riippumattomuuteen.

Miten kunkin keskuspankin osuus EKP:n pääomasta määritetään?

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta lasketaan sen mukaan, mikä on kyseisen maan osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Tätä kutsutaan EKP:n pääoman jakoperusteeksi, jonka avulla kunkin maan keskuspankin maksuosuus lasketaan.

Kansallisten keskuspankkien maksamien osuuksien suuruus ei vaikuta äänivaltaan EKP:n päätöksissä, koska osuudet määritetään kunkin maan koon perusteella. Euroa käyttävät maat muodostavat euroalueen, jonka kansallisilla keskuspankeilla on kuitenkin sananvaltaa EKP:n neuvostossa. Sen kokouksissa käytetään vuorottelujärjestelmää, jossa äänioikeudet kiertävät.

Kaikista EU-maista vain euroalueen 19 maata maksavat osuutensa EKP:n pääomasta kokonaisuudessaan. Euroalueen ulkopuoliset EU-maat maksavat 3,75 % pääomaosuudestaan. Euroalueen ulkopuoliset EU-maat maksavat tämän prosenttiosuuden, koska ne ovat osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja ovat siten mukana joidenkin EKP:n päätösten tekemisessä.

Jokaisen kansallisen keskuspankin osuus on siis erisuuruinen. Voiko osuus muuttua?

Kyllä. Pääoman jakoperuste – ja siten keskuspankkien maksama osuus – tarkistetaan joka viides vuosi ja aina EU:n jäsenvaltioiden määrän muuttuessa.

Viisivuotistarkistuksessa otetaan huomioon jokaisen EU-maan väestön ja talouden kehitys niin ajallisesti kuin suhteessa muihin EU-maihin.