European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.4.2011

12.4.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.4.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,4 miljardilla eurolla 176 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 334,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 828,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,3 miljardilla eurolla 60,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 21,4 miljardilla eurolla 300,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.4.2011 erääntyi 100,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 84,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 76,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 77 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 30,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 26,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 137,5 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 8.4.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 77 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,5 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 17,2 miljardilla eurolla 188,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 668 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 625 −2 247
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 199 77
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 426 −2 324
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 204 258
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 094 2 242
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 094 2 242
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 407 660 −16 381
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 84 533 −15 906
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 322 855 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 249 −488
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 23 13
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 44 631 2 505
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 471 626 601
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 513 −55
7.2 Muut arvopaperit 334 113 656
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 085 233
9 Muut saamiset 296 517 −2 597
Vastaavaa yhteensä 1 873 111 −15 385
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 828 523 2 526
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 296 183 −12 209
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 188 577 −17 179
2.2 Talletusmahdollisuus 30 522 4 468
2.3 Määräaikaistalletukset 77 000 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 84 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 232 227
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 378 −4 578
5.1 Julkisyhteisöt 60 625 −4 300
5.2 Muut 7 753 −278
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 735 −562
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 139 −171
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 041 −429
8.1 Talletukset ja muut velat 14 041 −429
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 613 0
10 Muut velat 177 997 −1 110
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 379 919
Vastattavaa yhteensä 1 873 111 −15 385
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle