Menu

Materjal edukattiv

Neħħejna l-logħob li ġej mill-websajt tagħna: Inflation Island, Economia u Topfloor. Dan għar-raġuni li mhumiex aktar aġġornati u jużaw it-teknoloġija Adobe Flash li dalwaqt mhux ser taħdem aktar fil-brawżers kollha. Bħalissa m'għandniex ħsieb li nissostitwixxu dan il-logħob.

Trid titgħallem aktar dwar l-ekonomija u x'nagħmlu hawn fil-BĊE? Esplora din it-taqsima biex tiskopri firxa wiesgħa ta' riżorsi tal-multimedja u skopri l-opportunitajiet biex tingħaqad magħna.

Allura x'inhu eżattament il-BĊE (kif spjegat mill-YouTuber Simon Clark)?

Stedinna lill-YouTuber Simon Clark fil-Forum tal-BĊE dwar il-Bank Ċentrali f'Sintra, fejn il-gvernaturi u l-esperti ekonomiċi tal-banek ċentrali jiltaqgħu kull sena biex jiddiskutu kwistjonijiet ta' politika. Kien hemm biex jitkellem ma' studenti tal-PhD li jippreżentaw ir-riċerka tagħhom, imma qabel ma beda, l-ewwel ried iwieġeb din il-mistoqsija fundamentali!

Ara lill-YouTuber Simon Clark jitkellem mal-ekonomisti żgħażagħ u agħti ħarsa lejn ir-riċerka tagħhom

Inizjattivi għaż-żgħażagħ

Norganizzaw bosta avvenimenti - onlajn, fil-BĊE u madwar l-Ewropa - immirati speċifikament għal żgħażagħ ta' bejn is-16 u t-30 sena, bħalma huma d-Djalogi maż-Żgħażagħtagħna u l-Premju Generation €uro Students tagħna.

Tagħrif ieħor


Il-BĊE jiċċara

Teħtieġ tagħrif u riżorsi dwar il-BĊE? Tixtieq tidħol iżjed fil-fond f’affarijiet li għandhom x’jaqsmu mal-BĊE?

Agħti ħarsa lejn l-indikaturi tagħna


Ċentru tal-Viżitaturi tal-BĊE u preżentazzjonijiet speċifiċi

Preżentazzjonijiet speċifiċi

Tista' tiġi fil-bini prinċipali tagħna fi Frankfurt biex titgħallem aktar dwar dak li nagħmlu u għaliex aħna nagħmluh. Jekk ma tistax iżżur iċ-Ċentru tal-Viżitaturi tagħna personalment, dejjem tista' tagħmel żjara virtwali!

Għandek diġà għarfien tajjeb tar-rwol u r-responsabbiltajiet tal-BĊE? Mela għaliex ma titlobx għal waħda mill-mill-preżentazzjonijiet speċifiċi tagħna?


Ingħaqad magħna!

Inti gradwat reċenti li qed tfittex l-isfida li jmiss tiegħek? Il-banek ċentrali u l-affarijiet Ewropej jinteressawk? Trid tagħmel impatt pożittiv fuq il-ħajjiet taċ-ċittadini Ewropej? Meta agħti ħarsa lejn l-opportunitajiet tagħna u ngħaqad mat-tim internazzjonali tagħna.

Pożizzjonijiet battala