Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

5 ta' Lulju 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 431,848 3
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 339,029 −1,334
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 79,552 −57
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 259,477 −1,277
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 21,045 658
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 20,557 −457
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 20,557 −457
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 697,708 −1,359
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,071 −1,356
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 692,637 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −4
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 41,991 −5,577
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,843,573 −5,530
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,615,580 −4,708
  7.2 Titoli oħra 227,993 −822
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,393 0
9 Assi oħra 258,320 −1,554
Attiv totali 4,677,463 −15,151
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,243,070 3,747
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,935,414 44,005
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,350,410 38,407
  2.2 Faċilità tad-depożitu 584,984 5,598
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 20 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 4,478 −1,472
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 388,124 −22,090
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 257,333 −20,715
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 130,792 −1,375
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 241,269 −36,153
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,769 359
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,206 −195
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,206 −195
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,798 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 259,406 −3,352
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 425,728 0
12 Kapital u riżervi 107,201 0
Passiv totali 4,677,463 −15,151