Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

5. srpnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 431 848 3
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 339 029 −1 334
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 79 552 −57
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 259 477 −1 277
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 21 045 658
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 20 557 −457
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 557 −457
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 697 708 −1 359
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 071 −1 356
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 692 637 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −4
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 41 991 −5 577
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 843 573 −5 530
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 615 580 −4 708
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 227 993 −822
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 393 0
9 Ostala imovina 258 320 −1 554
Ukupno imovina 4 677 463 −15 151
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 243 070 3 747
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 935 414 44 005
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 350 410 38 407
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 584 984 5 598
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 20 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 478 −1 472
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 388 124 −22 090
  5.1 Opća država 257 333 −20 715
  5.2 Ostale obveze 130 792 −1 375
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 241 269 −36 153
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 769 359
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 206 −195
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 206 −195
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 798 0
10 Ostale obveze 259 406 −3 352
11 Računi revalorizacije 425 728 0
12 Kapital i pričuve 107 201 0
Ukupno obveze 4 677 463 −15 151