Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

5.7.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 431 848 3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 339 029 −1 334
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 79 552 −57
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 259 477 −1 277
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 045 658
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 557 −457
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 557 −457
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 697 708 −1 359
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 071 −1 356
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 692 637 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −4
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 41 991 −5 577
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 843 573 −5 530
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 615 580 −4 708
  7.2 Muut arvopaperit 227 993 −822
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 393 0
9 Muut saamiset 258 320 −1 554
Vastaavaa yhteensä 4 677 463 −15 151
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 243 070 3 747
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 935 414 44 005
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 350 410 38 407
  2.2 Talletusmahdollisuus 584 984 5 598
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 20 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 478 −1 472
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 388 124 −22 090
  5.1 Julkisyhteisöt 257 333 −20 715
  5.2 Muut 130 792 −1 375
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 241 269 −36 153
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 769 359
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 206 −195
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 206 −195
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 798 0
10 Muut velat 259 406 −3 352
11 Arvonmuutostilit 425 728 0
12 Pääoma ja rahastot 107 201 0
Vastattavaa yhteensä 4 677 463 −15 151