Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. július 5.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 431 848 3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 339 029 −1 334
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 552 −57
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 259 477 −1 277
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 21 045 658
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 20 557 −457
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 20 557 −457
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 697 708 −1 359
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 5 071 −1 356
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 692 637 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −4
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 41 991 −5 577
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 843 573 −5 530
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 615 580 −4 708
  7.2 Egyéb értékpapír 227 993 −822
8 Euróban denominált államadósság 23 393 0
9 Egyéb eszközök 258 320 −1 554
Eszközök összesen 4 677 463 −15 151
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 243 070 3 747
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 935 414 44 005
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 350 410 38 407
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 584 984 5 598
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 20 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 4 478 −1 472
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 388 124 −22 090
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 257 333 −20 715
  5.2 Egyéb kötelezettségek 130 792 −1 375
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 241 269 −36 153
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 769 359
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 206 −195
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 206 −195
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 798 0
10 Egyéb források 259 406 −3 352
11 Átértékelési számlák 425 728 0
12 Saját tőke 107 201 0
Források összesen 4 677 463 −15 151