Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

5. juuli 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 431 848 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 339 029 −1 334
  2.1 Nõuded IMFi vastu 79 552 −57
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 259 477 −1 277
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 21 045 658
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 557 −457
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 557 −457
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 697 708 −1 359
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 071 −1 356
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 692 637 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −4
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 41 991 −5 577
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 843 573 −5 530
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 615 580 −4 708
  7.2 Muud väärtpaberid 227 993 −822
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 393 0
9 Muud varad 258 320 −1 554
Varad kokku 4 677 463 −15 151
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 243 070 3 747
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 935 414 44 005
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 350 410 38 407
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 584 984 5 598
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 20 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 478 −1 472
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 388 124 −22 090
  5.1 Valitsussektor 257 333 −20 715
  5.2 Muud kohustused 130 792 −1 375
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 241 269 −36 153
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 769 359
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 206 −195
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 206 −195
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 798 0
10 Muud kohustused 259 406 −3 352
11 Ümberhindluskontod 425 728 0
12 Kapital ja reservid 107 201 0
Kohustused kokku 4 677 463 −15 151