Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

5 iulie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 431 848 3
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 339 029 −1 334
  2.1 Creanțe asupra FMI 79 552 −57
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 259 477 −1 277
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 21 045 658
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 20 557 −457
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 20 557 −457
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 697 708 −1 359
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 071 −1 356
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 692 637 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −4
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 41 991 −5 577
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 843 573 −5 530
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 615 580 −4 708
  7.2 Alte titluri de valoare 227 993 −822
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 393 0
9 Alte active 258 320 −1 554
Total active 4 677 463 −15 151
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 243 070 3 747
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 935 414 44 005
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 350 410 38 407
  2.2 Facilitatea de depozit 584 984 5 598
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 20 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 4 478 −1 472
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 388 124 −22 090
  5.1 Administrație publică 257 333 −20 715
  5.2 Alte pasive 130 792 −1 375
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 241 269 −36 153
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 769 359
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 206 −195
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 206 −195
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 798 0
10 Alte pasive 259 406 −3 352
11 Conturi de reevaluare 425 728 0
12 Capital și rezerve 107 201 0
Total pasive 4 677 463 −15 151