Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

7 ta' Ġunju 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 402,094 −1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 344,789 −50
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,599 −24
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 264,191 −25
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,075 881
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 23,655 5,342
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 23,655 5,342
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 723,958 −973
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,276 −852
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 718,682 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −120
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 36,004 −1,558
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,859,529 998
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,629,978 1,121
  7.2 Titoli oħra 229,551 −122
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,910 0
9 Assi oħra 256,426 −160
Attiv totali 4,690,441 4,480
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,234,079 2,911
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,043,521 28,992
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,441,147 52,602
  2.2 Faċilità tad-depożitu 602,365 −23,618
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 9 9
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 8,390 2,244
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 337,076 −27,618
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 210,395 −29,264
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 126,681 1,647
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 235,080 262
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,160 622
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,845 136
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,845 136
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,459 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 251,291 −3,070
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 397,340 0
12 Kapital u riżervi 107,200 0
Passiv totali 4,690,441 4,480