Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. června 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 402 094 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 344 789 −50
  2.1 Pohledávky za MMF 80 599 −24
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 264 191 −25
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 075 881
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 655 5 342
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 655 5 342
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 723 958 −973
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 276 −852
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 682 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −120
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 004 −1 558
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 859 529 998
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 629 978 1 121
  7.2 Ostatní cenné papíry 229 551 −122
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 910 0
9 Ostatní aktiva 256 426 −160
Aktiva celkem 4 690 441 4 480
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 234 079 2 911
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 043 521 28 992
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 441 147 52 602
  2.2 Vkladová facilita 602 365 −23 618
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 390 2 244
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 337 076 −27 618
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 210 395 −29 264
  5.2 Ostatní závazky 126 681 1 647
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 235 080 262
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 160 622
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 845 136
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 845 136
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 459 0
10 Ostatní závazky 251 291 −3 070
11 Účty přecenění 397 340 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 0
Pasiva celkem 4 690 441 4 480