Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. lipnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 402 094 −1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 344 789 −50
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 599 −24
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 264 191 −25
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 075 881
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 23 655 5 342
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 23 655 5 342
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 723 958 −973
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 276 −852
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 718 682 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −120
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 36 004 −1 558
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 859 529 998
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 629 978 1 121
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 229 551 −122
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 910 0
9 Ostala imovina 256 426 −160
Ukupno imovina 4 690 441 4 480
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 234 079 2 911
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 043 521 28 992
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 441 147 52 602
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 602 365 −23 618
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 9 9
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 390 2 244
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 337 076 −27 618
  5.1 Opća država 210 395 −29 264
  5.2 Ostale obveze 126 681 1 647
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 235 080 262
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 160 622
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 845 136
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 845 136
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 459 0
10 Ostale obveze 251 291 −3 070
11 Računi revalorizacije 397 340 0
12 Kapital i pričuve 107 200 0
Ukupno obveze 4 690 441 4 480