Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.6.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 402 094 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 344 789 −50
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 599 −24
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 264 191 −25
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 075 881
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 655 5 342
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 655 5 342
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 723 958 −973
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 276 −852
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 682 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −120
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 004 −1 558
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 859 529 998
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 629 978 1 121
  7.2 Muut arvopaperit 229 551 −122
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 910 0
9 Muut saamiset 256 426 −160
Vastaavaa yhteensä 4 690 441 4 480
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 234 079 2 911
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 043 521 28 992
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 441 147 52 602
  2.2 Talletusmahdollisuus 602 365 −23 618
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 390 2 244
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 337 076 −27 618
  5.1 Julkisyhteisöt 210 395 −29 264
  5.2 Muut 126 681 1 647
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 235 080 262
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 160 622
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 845 136
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 845 136
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 459 0
10 Muut velat 251 291 −3 070
11 Arvonmuutostilit 397 340 0
12 Pääoma ja rahastot 107 200 0
Vastattavaa yhteensä 4 690 441 4 480