SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

7. juni 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 402.094 −1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 344.789 −50
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.599 −24
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 264.191 −25
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.075 881
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.655 5.342
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.655 5.342
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 723.958 −973
  5.1 Primære markedsoperationer 5.276 −852
  5.2 Langfristede markedsoperationer 718.682 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −120
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.004 −1.558
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.859.529 998
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.629.978 1.121
  7.2 Andre værdipapirer 229.551 −122
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.910 0
9 Andre aktiver 256.426 −160
Aktiver i alt 4.690.441 4.480
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.234.079 2.911
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.043.521 28.992
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.441.147 52.602
  2.2 Indlånsfacilitet 602.365 −23.618
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 9 9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.390 2.244
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 337.076 −27.618
  5.1 Offentlig forvaltning og service 210.395 −29.264
  5.2 Andre forpligtelser 126.681 1.647
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 235.080 262
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.160 622
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.845 136
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.845 136
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.459 0
10 Andre forpligtelser 251.291 −3.070
11 Revalueringskonti 397.340 0
12 Kapital og reserver 107.200 0
Passiver i alt 4.690.441 4.480