Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. juuni 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 402 094 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 344 789 −50
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 599 −24
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 264 191 −25
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 075 881
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 655 5 342
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 655 5 342
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 723 958 −973
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 276 −852
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 682 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −120
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 004 −1 558
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 859 529 998
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 629 978 1 121
  7.2 Muud väärtpaberid 229 551 −122
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 910 0
9 Muud varad 256 426 −160
Varad kokku 4 690 441 4 480
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 234 079 2 911
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 043 521 28 992
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 441 147 52 602
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 602 365 −23 618
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 390 2 244
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 337 076 −27 618
  5.1 Valitsussektor 210 395 −29 264
  5.2 Muud kohustused 126 681 1 647
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 235 080 262
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 160 622
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 845 136
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 845 136
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 459 0
10 Muud kohustused 251 291 −3 070
11 Ümberhindluskontod 397 340 0
12 Kapital ja reservid 107 200 0
Kohustused kokku 4 690 441 4 480