Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 iunie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 402 094 −1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 344 789 −50
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 599 −24
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 264 191 −25
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 075 881
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 23 655 5 342
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 23 655 5 342
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 723 958 −973
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 276 −852
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 718 682 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −120
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 36 004 −1 558
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 859 529 998
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 629 978 1 121
  7.2 Alte titluri de valoare 229 551 −122
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 910 0
9 Alte active 256 426 −160
Total active 4 690 441 4 480
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 234 079 2 911
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 043 521 28 992
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 441 147 52 602
  2.2 Facilitatea de depozit 602 365 −23 618
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 9 9
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 390 2 244
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 337 076 −27 618
  5.1 Administrație publică 210 395 −29 264
  5.2 Alte pasive 126 681 1 647
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 235 080 262
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 160 622
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 845 136
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 845 136
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 459 0
10 Alte pasive 251 291 −3 070
11 Conturi de reevaluare 397 340 0
12 Capital și rezerve 107 200 0
Total pasive 4 690 441 4 480