Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

12 ta' April 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 402,157 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 342,243 3,511
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,496 2,454
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 261,747 1,057
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,355 −239
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,482 −1,679
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,482 −1,679
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 724,082 9
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,335 −44
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 718,694 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 53 53
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 39,893 −901
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,873,020 −484
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,634,919 25
  7.2 Titoli oħra 238,101 −509
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,910 0
9 Assi oħra 260,685 2,005
Attiv totali 4,701,826 2,222
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,221,215 2,909
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,028,310 −7,654
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,396,763 −4,976
  2.2 Faċilità tad-depożitu 631,526 −2,671
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 21 −7
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,565 1,150
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 382,413 12,000
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 253,878 9,305
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 128,535 2,694
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 230,472 −8,784
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,882 −314
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,659 1,222
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,659 1,222
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,459 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 253,344 1,692
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 397,340 0
12 Kapital u riżervi 107,167 0
Passiv totali 4,701,826 2,222