Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

12. aprill 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 402 157 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 342 243 3 511
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 496 2 454
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 261 747 1 057
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 355 −239
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 482 −1 679
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 482 −1 679
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 724 082 9
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 335 −44
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 694 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 53 53
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 893 −901
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 873 020 −484
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 634 919 25
  7.2 Muud väärtpaberid 238 101 −509
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 910 0
9 Muud varad 260 685 2 005
Varad kokku 4 701 826 2 222
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 221 215 2 909
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 028 310 −7 654
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 396 763 −4 976
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 631 526 −2 671
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 21 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 565 1 150
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 382 413 12 000
  5.1 Valitsussektor 253 878 9 305
  5.2 Muud kohustused 128 535 2 694
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 230 472 −8 784
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 882 −314
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 659 1 222
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 659 1 222
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 459 0
10 Muud kohustused 253 344 1 692
11 Ümberhindluskontod 397 340 0
12 Kapital ja reservid 107 167 0
Kohustused kokku 4 701 826 2 222