Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

12 aprilie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 402 157 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 342 243 3 511
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 496 2 454
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 261 747 1 057
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 355 −239
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 482 −1 679
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 482 −1 679
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 724 082 9
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 335 −44
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 718 694 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 53 53
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 39 893 −901
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 873 020 −484
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 634 919 25
  7.2 Alte titluri de valoare 238 101 −509
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 910 0
9 Alte active 260 685 2 005
Total active 4 701 826 2 222
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 221 215 2 909
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 028 310 −7 654
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 396 763 −4 976
  2.2 Facilitatea de depozit 631 526 −2 671
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 21 −7
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 565 1 150
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 382 413 12 000
  5.1 Administrație publică 253 878 9 305
  5.2 Alte pasive 128 535 2 694
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 230 472 −8 784
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 882 −314
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 659 1 222
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 659 1 222
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 459 0
10 Alte pasive 253 344 1 692
11 Conturi de reevaluare 397 340 0
12 Capital și rezerve 107 167 0
Total pasive 4 701 826 2 222