Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

12. travnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 402 157 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 342 243 3 511
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 496 2 454
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 261 747 1 057
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 355 −239
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 482 −1 679
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 482 −1 679
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 724 082 9
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 335 −44
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 718 694 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 53 53
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 39 893 −901
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 873 020 −484
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 634 919 25
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 238 101 −509
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 910 0
9 Ostala imovina 260 685 2 005
Ukupno imovina 4 701 826 2 222
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 221 215 2 909
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 028 310 −7 654
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 396 763 −4 976
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 631 526 −2 671
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 21 −7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 565 1 150
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 382 413 12 000
  5.1 Opća država 253 878 9 305
  5.2 Ostale obveze 128 535 2 694
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 230 472 −8 784
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 882 −314
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 659 1 222
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 659 1 222
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 459 0
10 Ostale obveze 253 344 1 692
11 Računi revalorizacije 397 340 0
12 Kapital i pričuve 107 167 0
Ukupno obveze 4 701 826 2 222