Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

12.4.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 402 157 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 342 243 3 511
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 496 2 454
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 261 747 1 057
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 355 −239
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 482 −1 679
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 482 −1 679
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 724 082 9
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 335 −44
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 694 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 53 53
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 893 −901
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 873 020 −484
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 634 919 25
  7.2 Muut arvopaperit 238 101 −509
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 910 0
9 Muut saamiset 260 685 2 005
Vastaavaa yhteensä 4 701 826 2 222
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 221 215 2 909
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 028 310 −7 654
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 396 763 −4 976
  2.2 Talletusmahdollisuus 631 526 −2 671
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 21 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 565 1 150
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 382 413 12 000
  5.1 Julkisyhteisöt 253 878 9 305
  5.2 Muut 128 535 2 694
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 230 472 −8 784
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 882 −314
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 659 1 222
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 659 1 222
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 459 0
10 Muut velat 253 344 1 692
11 Arvonmuutostilit 397 340 0
12 Pääoma ja rahastot 107 167 0
Vastattavaa yhteensä 4 701 826 2 222