Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

4 ta' Ottubru 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
  i) ii)
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 474,072 1 42,202
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 357,519 2,976 12,625
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 82,396 −34 1,932
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 275,122 3,010 10,693
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,034 −3,284 815
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 18,927 286 −3
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 18,927 286 −3
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 665,578 −1,005 0
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,821 −983 0
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 663,757 0 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −22 0
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 31,009 −3,134 0
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,829,831 4,017 −7,511
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,609,146 3,994 −7,274
  7.2 Titoli oħra 220,685 23 −238
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,434 0 36
9 Assi oħra 275,707 657 8,327
Attiv totali 4,695,111 515 56,492
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
  i) ii)
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,254,871 2,664 0
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,863,582 35,053 0
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,407,072 38,018 0
  2.2 Faċilità tad-depożitu 456,509 −2,965 0
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 5,359 1,578 0
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 406,250 −40,909 0
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 268,575 −43,392 0
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 137,674 2,483 0
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 230,125 3,234 23
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,448 −101 319
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,105 445 284
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,105 445 284
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 58,147 0 1,349
10 Obbligazzjonijiet oħra 272,751 −1,449 1,974
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 478,272 0 52,544
12 Kapital u riżervi 107,200 0 0
Passiv totali 4,695,111 515 56,492