Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 octombrie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 474 072 1 42 202
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 357 519 2 976 12 625
  2.1 Creanțe asupra FMI 82 396 −34 1 932
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 275 122 3 010 10 693
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 034 −3 284 815
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 18 927 286 −3
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 18 927 286 −3
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 665 578 −1 005 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 821 −983 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 663 757 0 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −22 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 009 −3 134 0
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Alte titluri de valoare 220 685 23 −238
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 434 0 36
9 Alte active 275 707 657 8 327
Total active 4 695 111 515 56 492
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 254 871 2 664 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 863 582 35 053 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Facilitatea de depozit 456 509 −2 965 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 359 1 578 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 406 250 −40 909 0
  5.1 Administrație publică 268 575 −43 392 0
  5.2 Alte pasive 137 674 2 483 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 230 125 3 234 23
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 448 −101 319
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 105 445 284
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 105 445 284
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 58 147 0 1 349
10 Alte pasive 272 751 −1 449 1 974
11 Conturi de reevaluare 478 272 0 52 544
12 Capital și rezerve 107 200 0 0
Total pasive 4 695 111 515 56 492