Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. október 4.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 474 072 1 42 202
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 357 519 2 976 12 625
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 396 −34 1 932
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 275 122 3 010 10 693
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 19 034 −3 284 815
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 927 286 −3
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 927 286 −3
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 665 578 −1 005 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 1 821 −983 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 663 757 0 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −22 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 31 009 −3 134 0
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Egyéb értékpapír 220 685 23 −238
8 Euróban denominált államadósság 23 434 0 36
9 Egyéb eszközök 275 707 657 8 327
Eszközök összesen 4 695 111 515 56 492
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 254 871 2 664 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 863 582 35 053 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 456 509 −2 965 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 5 359 1 578 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 406 250 −40 909 0
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 268 575 −43 392 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 137 674 2 483 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 230 125 3 234 23
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 7 448 −101 319
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 105 445 284
  8.1 Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek 11 105 445 284
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 147 0 1 349
10 Egyéb források 272 751 −1 449 1 974
11 Átértékelési számlák 478 272 0 52 544
12 Saját tőke 107 200 0 0
Források összesen 4 695 111 515 56 492