Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

4.10.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 474 072 1 42 202
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 357 519 2 976 12 625
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 82 396 −34 1 932
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 275 122 3 010 10 693
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 034 −3 284 815
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 927 286 −3
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 927 286 −3
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 665 578 −1 005 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 821 −983 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 663 757 0 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −22 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 009 −3 134 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Muut arvopaperit 220 685 23 −238
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 434 0 36
9 Muut saamiset 275 707 657 8 327
Vastaavaa yhteensä 4 695 111 515 56 492
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 254 871 2 664 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 863 582 35 053 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 456 509 −2 965 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 359 1 578 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 406 250 −40 909 0
  5.1 Julkisyhteisöt 268 575 −43 392 0
  5.2 Muut 137 674 2 483 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 230 125 3 234 23
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 448 −101 319
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 105 445 284
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 105 445 284
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 58 147 0 1 349
10 Muut velat 272 751 −1 449 1 974
11 Arvonmuutostilit 478 272 0 52 544
12 Pääoma ja rahastot 107 200 0 0
Vastattavaa yhteensä 4 695 111 515 56 492