Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

4. listopada 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 474 072 1 42 202
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 357 519 2 976 12 625
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 82 396 −34 1 932
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 275 122 3 010 10 693
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 034 −3 284 815
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 18 927 286 −3
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 927 286 −3
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 665 578 −1 005 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 821 −983 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 663 757 0 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −22 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 009 −3 134 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 220 685 23 −238
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 434 0 36
9 Ostala imovina 275 707 657 8 327
Ukupno imovina 4 695 111 515 56 492
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 254 871 2 664 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 863 582 35 053 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 456 509 −2 965 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 359 1 578 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 406 250 −40 909 0
  5.1 Opća država 268 575 −43 392 0
  5.2 Ostale obveze 137 674 2 483 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 230 125 3 234 23
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 448 −101 319
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 105 445 284
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 105 445 284
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 147 0 1 349
10 Ostale obveze 272 751 −1 449 1 974
11 Računi revalorizacije 478 272 0 52 544
12 Kapital i pričuve 107 200 0 0
Ukupno obveze 4 695 111 515 56 492