Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. oktoober 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 474 072 1 42 202
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 357 519 2 976 12 625
  2.1 Nõuded IMFi vastu 82 396 −34 1 932
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 275 122 3 010 10 693
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 034 −3 284 815
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 927 286 −3
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 927 286 −3
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 665 578 −1 005 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 821 −983 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 663 757 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −22 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 009 −3 134 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Muud väärtpaberid 220 685 23 −238
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 434 0 36
9 Muud varad 275 707 657 8 327
Varad kokku 4 695 111 515 56 492
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 254 871 2 664 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 863 582 35 053 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 456 509 −2 965 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 359 1 578 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 406 250 −40 909 0
  5.1 Valitsussektor 268 575 −43 392 0
  5.2 Muud kohustused 137 674 2 483 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 230 125 3 234 23
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 448 −101 319
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 105 445 284
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 105 445 284
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 147 0 1 349
10 Muud kohustused 272 751 −1 449 1 974
11 Ümberhindluskontod 478 272 0 52 544
12 Kapital ja reservid 107 200 0 0
Kohustused kokku 4 695 111 515 56 492