European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 13 ta’ Settembru 2018

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukhom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x'ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Qed nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom tal-inqas sas-sajf tal-2019, u fi kwalunkwe każ kemm ikun hemm bżonn sabiex tiġi żgurata l-konverġenza sostnuta kontinwata tal-inflazzjoni sa livelli li huma taħt, imma qrib it-2% matul perijodu ta' żmien medju.

Fir-rigward ta' miżuri straordinarji tal-politika monetarja, ser inkomplu nagħmlu akkwisti netti taħt il-programm tax-xiri ta’ assi (APP) bir-ritmu attwali ta’ €30 biljun fix-xahar sal-aħħar ta’ dan ix-xahar. Wara Settembru 2018, aħna ser inaqqsu ir-ritmu tax-xiri ta' assi nett ta' kull xahar għal €15-il biljun sal-aħħar ta' Diċembru 2018 u nantiċipaw li, bla ħsara għad-dejta li taslilna li tikkonferma l-previżjonijiet tagħna dwar l-inflazzjoni matul perijodu ta' żmien medju, imbagħad intemmu x-xiri nett. Għandna l-intenzjoni li ninvestu mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali minn titoli li jimmaturaw mixtrija taħt l-APP għal perjodu estiż ta' żmien wara t-tmiem tax-xiri ta' assi netti tagħna, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet ta' likwidità favorevoli u grad wiesa' ta' akkomodament monetarju.

L-informazzjoni li qed tidħlilna, inklużi il-projezzjonijiet ġodda tal-persunal għal Settembru 2018, tikkonferma inġenerali l-valutazzjoni tagħna preċedenti ta' espansjoni wiesgħa kontinwa tal-ekonomija taż-żona tal-euro u inflazzjoni li qed togħla gradwalment. Is-saħħa sottostanti tal-ekonomija tkompli tappoġġa l-kunfidenza tagħna li l-konverġenza sostnuta tal-inflazzjoni għall-għan tagħna ser tkompli u tinżamm anki wara t-tnaqqis gradwali tax-xiri ta' assi netti tagħna. Fl-istess ħin, inċertezzi dwar il-protezzjoniżmu li qed jikber, il-vulnerabbiltajiet fis-swieq emerġenti u l-volatilità tas-swieq finanzjarji kisbu iktar prominenza riċentement. Għad hemm il-bżonn ta' stimolu sinifikanti fil-politika monetarja għall-appoġġ ta' pressjonijiet fil-prezzijiet domestiċi li qed jikbru iktar u l-iżviluppi tal-inflazzjoni ġenerali għal żmien medju. Dan l-appoġġ ser ikompli jiġi pprovdut mix-xiri ta' assi nett sa l-aħħar tas-sena, mill-ħażniet imdaqqsa ta' assi akkwistati u l-investimenti mill-ġdid assoċjati, u mill-gwida previġġenti mtejba tagħna dwar ir-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE. Fi kwalunkwe każ, il-Kunsill Governattiv huwa lest li jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu kif ikun xieraq biex jiżgura li l-inflazzjoni tkompli miexja lejn l-għan għall-inflazzjoni tal-Kunsill Governattiv b'mod sostnut.

Issa ser nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Fuq bażi trimestrali, il-PDG reali taż-żona tal-euro żdied b’0.4% fit-tieni trimestru tal-2018, wara żieda bl-istess rata fit-trimestru ta’ qablu. Minkejja ċerta moderazzjoni wara l-prestazzjoni ta' tkabbir qawwi fl-2017, l-aħħar indikaturi ekonomiċi u r-riżultati tal-istħarriġ inġenerali jikkonfermaw tkabbir fil-wisa' kontinwu tal-ekonomika taż-żona tal-euro. Il-miżuri tagħna dwar il-politika monetarja jkomplu jirfdu d-domanda domestika. Il-konsum privat hu sostnut minn żieda kontinwa fl-impjiegi, li min-naħa tagħhom qegħdin jirriflettu r-riformi tal-imgħoddi fis-suq tax-xogħol, u mill-pagi li qed jogħlew. L-investiment tan-negozju qed jitrawwem minħabba kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli ħafna, żieda fil-profitabilità korporattiva u domanda qawwija. L-investiment fid-djar baqa' robust. Barra dan, l-espansjoni fl-attività globali mistennija li tkompli, b'appoġġ għall-esportazzjoni taż-żona tal-euro.

Din il-valutazzjoni hija riflessa wkoll fil-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-persunal tal-BĊE għaż-żona tal-euro għall-Settembru 2018. Dan it-tbassir jipprevedi żieda annwali tal-PDG reali ta' 2.0% fl-2018, 1.8% fl-2019 u ta' 1.7% fl-2020. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-Eurosistema ta’ Ġunju 2018 mill-persunal tal-BĊE, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta bi ftit tnaqqis għall-2018 u l-2019, l-aktar minħabba kontribuzzjoni kemxejn iktar dgħajfa mid-domanda barranija.

Ir-riskji għall-perspettiva ta' tkabbir fiż-żona tal-euro xorta għadhom jiġu vvalutati bħala ġeneralment ibbilanċjati. Fl-istess ħin, ir-riskji relatati mal-protezzjoniżmu dejjem jikber, il-vulnerabilitajiet fis-swieq emerġenti u l-volatilità tas-swieq finanzjarji żiedu aktar fil-prominenza reċentement.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-Indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) kienet 2.0% f’Awwissu 2018, tnaqqis minn 2.1% f’Lulju. Fuq il-bażi tal-prezzijiet kurrenti tal-futures għaż-żejt, ir-rati annwali tal-inflazzjoni globali x'aktarx jibqgħu madwar il-livell attwali għall-bqija tas-sena. Filwaqt li l-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti għadhom ġeneralment ta' profil baxx, dawn qed jiżdiedu minn livelli baxxi preċedenti. Il-pressjonijiet tal-ispiża domestika qed jissaħħu u jitwessgħu fost livelli għoljin ta' utilizzazzjoni tal-kapaċità u l-issikkar fis-swieq tax-xogħol, li qed iwassal għal żieda fil-pagi. Qed tittaffa l-inċertezza dwar il-prospettiva tal-inflazzjoni. Meta wieħed iħares 'il quddiem l-inflazzjoni sottostanti hija mistennija li titla' lejn tmiem is-sena u wara dan tiżdied gradwalment fuq medda medja ta' żmien, appoġġjata mill-miżuri tal-politika monetarja tagħna, l-espansjoni ekonomika kontinwa u ż-żieda fil-pagi li qed tikber.

Din il-valutazzjoni hija wkoll riflessa b'mod wiesa fil-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-persunal tal-BĊE ta' Settembru 2018 għaż-żona tal-euro, li jipprevedu inflazzjoni annwali tal-HICP ta' 1.7% fl-2018, l-2019 u l-2020, li ma nbidlitx mill-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-istaff tal-Eurosistema ta' Ġunju 2018.

Dwar l-analiżi monetarja: it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa' (M3) naqas għal 4.0% fl-Lulju 2018, wara li kien 4.5% f’Ġunju. Minbarra xi volatilità fil-flussi ta' kull xahar, it-tkabbir M3 huwa dejjem aktar appoġġjat mill-ħolqien tal-kreditu tal-bank. L-aggregat monetarju ristrett M1 baqa' l-kontributur ewlieni għat-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa'.

L-irkupru fit-tkabbir tas-self lis-settur privat osservat sa mill-bidu tal-2014 għadu għaddej. Ir-rata ta' tkabbir annwali tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji baqgħet ta' 4.1% f'Lulju 2018, filwaqt li r-rata ta' tkabbir annwali tas-self lill-individwi żdied għal 3.0%, it-tnejn baqgħu l-istess minn Ġunju.

It-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn għadha qed issostni b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self lill-intrapriżi u lill-individwi, l-aċċess għall-finanzjament ‒ b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ‒ u l-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tal-eżitu tal-analiżi ekonomika mas-sinjali li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermaw il-ħtieġa li jinżamm livell wiesa' ta’ akkomodament monetarju għall-konverġenza sostnuta kontinwata sostnuta tal-inflazzjoni għal livelli li huma taħt iżda qrib 2% matul perijodu ta' żmien medju.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod deċiżiv biex iżidu l-potenzjal ta' tkabbir fuq żmien twil u jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jeħtieġ li titħaffef b’mod sostanzjali biex tiżdied ir-reżiljenza, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lill-produttività u l-potenzjal ta' tkabbir taż-żona tal-euro. Dwar il-politika fiskali, l-espansjoni wiesgħa titlob il-bini mill-ġdid ta' bafers fiskali. Dan huwa partikolarment importanti f'pajjiżi fejn id-dejn tal-gvern huwa għoli u li għalih l-aderenza sħiħa mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir huwa kritiku għas-salvagwardja ta' pożizzjonijiet fiskali sodi Bl-istess mod, l-implimentazzjoni trasparenti u konsistenti tal-qafas tal-governanza fiskali u ekonomika tal-UE maż-żmien u bejn il-pajjiżi tibqa' essenzjali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija taż-żona tal-euro. Jibqa' prijorità t-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Il-Kunsill Governattiv iħeġġeġ passi speċifiċi u deċiżivi biex titlesta l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja